TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Deb­ri­dat Süs­pan­si­yon     Abdi İbrahim

Tri­me­bu­tin ma­le­at

Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe.

Deb­ri­dat Tab­let

Tri­me­bu­tin ma­le­a­t

Ambalaj: 100 mgx40 tab­let :: Fort tab­let 200 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:TribudatTablet: 100 mgx40 tablet, Fortetab­let 200 mgx20 tablet (Berk­sam).

End.:Tri­me­bu­tin,sin­di­rim mo­ti­li­te­si­ni dü­zen­le­yi­ci bir ajan­dır. İr­ri­tabl ko­lon (spas­tik ko­lon) send­ro­mu: Ka­rın ağ­rı­sı ve kramp­lar, spazm, şiş­kin­lik, is­halve/ve­­ya ka­bız­lık. Fonk­si­yo­nel sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı: Gast­ro­in­tes­ti­nal po­li­morfsemp­tom­la­rın gi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tri­me­bu­ti­nekar­şı da­ha ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ye­ter­li ça­lış­ma bu­lun­ma­dı­ğın­dange­be­li­ğin ilk üç ayın­da ve süt ver­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: En­der ola­rak kü­ta­ne re­ak­si­yon­larra­por edil­miş­tir. Baş dön­me­si ve uyuk­la­ma ha­li gi­bi psi­ko­nö­ro­tikyan et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Debridat Süspansiyon: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3x1-2 öl­çek­tir. Deb­ri­datTablet: Ge­nel­deuy­gu­la­nan doz, eriş­kin­ler için gün­de 3x1 tab­let­tir.

Debridat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki