TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Def­lu ŞurupYeni İlaç

Pa­ra­se­ta­mol 120mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 1 mg, fe­ni­lef­ri­n HCI 2.5 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL.

Def­lu Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 300mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 2 mg, fe­ni­lef­ri­n HCI 5 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Def­lu Fort Film Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 650mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 4 mg, fe­ni­lef­ri­n HCI 10 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri:CetafluFort Film Tablet: 20 tablet(Atabay); TheraFluFort Film Tab­let: 20 tablet(Novartis CH).

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı,grip, si­nü­zit, sa­man nez­le­si ya da di­ğer üst so­lu­num yo­lu aler­ji­le­rin­de,bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, ak­sı­rık, bu­run akın­tı­sı, ateş, baş ağ­rı­sı ve ha­fifşid­det­le sey­re­den ağ­rı­lar gi­bi çe­şit­li semp­tom­lar­da et­ki­li bir ra­hat­la­masağ­lar.

Kontr.E.: An­ti­his­ta­mi­nik­le­re, pa­ra­se­ta­mol ve­ya fe­ni­lef­ri­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Ba­zı an­ti­dep­re­sifilaç­la­rın (MAO in­hi­bi­tör­le­ri) bı­ra­kıl­ma­sı­nın üze­rin­den 14 gün geç­me­denkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bu ilaç kul­la­nı­lır­ken, al­kol­lü içe­cek­ler al­mak­tan,mo­tor­lu araç­lar ve­ya ağır ma­ki­ne­ler kul­lan­mak­tan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.Özel­lik­leço­cuk­lar­da uy­ku ha­li ya da ek­si­ta­bi­li­te­ye ne­den ola­bi­lir. Al­kol,se­da­tif­ler ve tran­ki­li­zan­lar uy­ku ha­li et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir­ler.As­tım, glo­kom, am­fi­zem, kro­nik ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı, ne­fes dar­lı­ğı,so­lu­num zor­lu­ğu, hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, kalp ya da ti­ro­id has­ta­la­rı,pros­tat be­zi­nin bü­yü­me­si ne­de­niy­le id­ra­ra çık­ma­da zor­luk çe­ken,an­ti­dep­re­sif ya da yük­sek tan­si­yon için ilaç kul­la­nan has­ta­lar builacı öne­ri­len doz­la­rın üs­tün­de kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabi­litegörülebilir.

Etkileş.:Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:Deflu Şurup: 3 yaşına kadar çocuklara her 6 saatte bir 1/2 ölçükaşığı, 3-6 yaş arası çocuklara her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı, 6 yaşındanyukarı çocuklara her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı, büyüklere ise her 4 saatte bir2 ölçü kaşığı verilir. Çocuklara 24 saatte belirtilen dozlardan fazla veril­memeli,2 yaşın altındakilerde hekim önerisiyle kullanılma­lıdır. DefluTablet: Büyüklere 4satte bir 1-2 tablet (günde 12 tableti geçme­meli), 6-12 yaş arası 4 saatte bir1 tablet (günde 5 tableti geç­memelidir). Deflu Fort Film Tablet: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde 4 veya6 saatte bir 1 film tablet alınır. Günde 6 tablet aşılmamalıdır.

Deflu adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki