TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­ti­ce­ne F­la­kon   Sanofi-Aventis

Da­kar­ba­zi­n

Ambalaj: 100 mgx10 fla­kon ve 10 çö­zü­cü am­pul; 1 fla­kon ve 1çö­zü­cü am­pul : 200 mgx10 fla­kon ve 10 çö­zü­cü am­pul; 1 fla­kon ve 1çö­zü­cü ampul.

End.:Pri­mer en­di­kas­yo­numa­lign me­la­nom­lar­dır. Ay­rı­ca Hodg­kin has­ta­lı­ğı­nın se­kon­der te­da­vi­sin­deve yu­mu­şak do­ku sar­kom­la­rın­da da di­ğer et­ki­li ajan­lar­la kom­bi­neola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Di­ğer bü­tünan­ti­ne­op­las­tik ajan­lar­da ol­du­ğu gi­bi ge­be­lik, lak­tas­yon ve ila­cakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğın var ol­du­ğu du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İm­mü­no­süp­re­sif te­da­vi gö­ren­ler­dehas­ta­nın en­fek­si­yon­la­ra kar­şı di­ren­ci aza­la­ca­ğın­dan, te­da­vi sü­re­sin­ceen­fek­si­yon teh­li­ke­si olan or­tam­lar­dan uzak tu­tul­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.

Yan E.:En sıkrasla­nan yan et­ki he­mo­to­lo­jik tok­si­si­te­dir ve ilk ola­rak lö­ko­sitve trom­bo­sit­le­ri tu­tar. Ane­mi ba­zan gö­rü­le­bi­lir. Ba­zı ol­gu­lar­da he­pa­tikven trom­bo­zu ve he­pa­to­se­lü­ler nek­roz­la ka­rak­te­ri­ze ka­ra­ci­ğertok­si­si­te­si gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Gast­ro­in­tes­ti­naltok­si­si­tey­se iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı-kus­ma, sey­rek ola­rak da di­ya­reşek­lin­de gö­rü­lür. Sey­rek ola­rak gö­rü­len di­ğer bir yan et­ki psö­do­inf­lu­en­zasend­ro­mu (39°C ateş, mi­yal­ji, hal­siz­lik) olup da­ha çok yük­sek doz­lar­dagö­rül­mek­te­dir. Di­ğer bil­di­ri­len yan et­ki­ler alo­pe­si, eri­te­ma­tözve ür­ti­ker ben­ze­ri kı­za­rık­lık­lar­dır ve çok sey­rek raslan­mak­ta­dır.

Doz Önerisi: Ha­bis me­la­nom­da 10 gün sü­rey­le 2-4.5 mg/kg/gün he­sa­bı­ylave­ri­lir ve 4 haf­ta­da bir tek­rar­la­nır. Di­ğer bir se­çe­nek 5 gün sü­rey­leIV ola­rak 250 mg/m2/gün he­sa­bıy­la ver­mek­tir. Hodg­kin has­ta­lı­ğın­daöne­ri­len doz 5 gün sü­rey­le 150 mg/m2/gün­dür. Diğer etkili ilaçlarlabirlikte kombine olarak verilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenekde kombinasyon şemasının birinci gününde 375 mg/m² vermek ve 15 günde birtekrarlanmasıdır.

Deticene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki