TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­a­zo­mid Tab­let   Sanofi-Aventis

Ase­ta­zo­la­mi­d

Ambalaj: 250mgx10 tablet.

End.:Açık açı ve­yase­kon­der glo­ko­mun te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Akut kon­jes­tif glo­ko­munpre-ope­ra­tu­var ev­re­sin­de, kon­jes­tif kalp ye­ter­siz­li­ği ve ilaç­lar­laolu­şan se­kon­der ödem­le­rin te­da­vi­sin­de di­ğer ajan­lar­la bir­lik­te,epi­lep­si te­da­vi­sin­de di­ğer ajan­lar­la bir­lik­te yar­dım­cı ola­rak veakut yük­sek­lik has­ta­lı­ğın­da semp­tom­la­rın ön­len­me­si ve iyi­leş­ti­ril­me­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İdi­yo­pa­tik,re­nal hi­perk­lo­re­mik asi­doz, Ad­di­son has­ta­lı­ğı, böb­rek üs­tü be­zi­ninye­ter­siz­li­ği ve ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğın­da özel­lik­le he­pa­tik si­roz­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ya­bet­li has­ta­lar­da kar­bo­nikan­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri; hi­perg­li­se­mi ve gli­ko­zü­ri­ye ne­den ola­bi­lir;bu has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dik­kat is­te­yen iş­ler­de ça­lı­şanhas­ta­la­rın ase­ta­zo­la­mid kul­la­nır­ken uya­rıl­ma­sı ge­re­kir. Özel­lik­leilk üç ay­da ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ser­sem­le­me,uyu­şuk­luk, yüz­de ve pe­ri­fer­de pa­res­te­zi gö­rü­le­bi­lir. En­der ola­rak,yor­gun­luk, ek­si­tas­yon, gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar, iş­tah­sız­lık,he­ma­tü­ri, kan şe­ke­rin­de yük­sel­me, gli­ko­zü­ri, aşı­rı su­suz­luk ha­ligö­rü­le­bi­lir. Ateş ve aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ke­mik ili­ği dep­res­yo­nubil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Lit­yum,ase­til­sa­li­si­lik asit ve sa­li­si­lat­lar, di­üre­tik­ler, in­sü­lin veoral an­ti­di­ya­be­tik ajan­lar, am­fe­ta­min, pro­ka­ina­mid, ki­ni­din veola­sı­lık­la tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, di­ji­tal gli­ko­zid­le­ri, kor­ti­kos­te­ro­id­ler,kor­ti­kot­ro­pin ve am­fo­te­ri­sin-B ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Açık açı glo­kom­da gün­de 1-4x250 mg, se­kon­der glo­komve akut ka­pa­lı açı glo­kom­da her 4 sa­at­te 250 mg. Epi­lep­si­de ço­cuk­lar­daek te­da­vi ola­rak 1-4 ke­re­de bö­lün­müş doz­lar ola­rak 8-30 mg/kg, eriş­kin­ler­debaş­lan­gıç­ta 1x250 mg. Op­ti­mum doz gün­de 375-1000 mg. Kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğin­de­kise­kon­der ödem­de sa­bah­la­rı 250-375 mg, akut yük­sek­lik has­ta­lı­ğın­dagün­de 500-1000 mg kul­la­nı­lır.

Diazomid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki