TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­ce­tel FilmTab­let    Dr. F.Frik

Pi­na­ve­ri­um bro­mür

Ambalaj: 50 mgx40 film tablet.

End.:İr­ri­tablko­lon send­ro­mu, spas­tik ko­lon, mu­kus­lu ko­li­tis ve bun­la­rın semp­tom­la­rı,ka­rın ağ­rı­sı, spazm ve fonk­si­yo­nel gast­ro­in­tes­ti­nal şi­ka­yet­ler­dera­hat­sız edi­ci ha­re­ket­li­lik­te, ba­ğır­sak ra­hat­sız­lık­la­rı­nın vedü­zen­siz­lik­le­ri­nin semptomatik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca,saf­ra ke­se­si dis­ki­ne­zi­si ve tek­nik gast­ro­in­tes­ti­nal araş­tır­ma­lar­da;bar­yum ge­çi­şi, en­dos­ko­pik saf­ra ka­na­lı pank­re­otog­ra­fi­si­ne ha­zır­lıkola­rak, bar­yum lav­ma­nı ve ko­lo­nos­ko­pi sı­ra­sın­da spazm, ha­re­ket­ler­dera­hat­sız­lık ve ağ­rı­yı ön­le­mek için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalböl­ge­de obs­trük­tif ra­hat­sız­lık­lar (aka­laz­ya, pi­lor ste­no­zu), pa­ra­li­tikile­us, yaş­lı ve ze­ka ge­ri­li­ği olan has­ta­lar­da in­tes­ti­nal ste­noz,cid­di ül­se­ra­tif ko­lit, ül­se­ra­tif ko­li­te ne­den olan tok­sik me­ga­ko­lonve mi­yas­te­nia gra­vis­te ve etkin madde­ye aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sa­de­ce eriş­kin­ler kul­la­na­bi­lir.Güvenlik açı­sın­dan ge­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir. İn­san sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,emzi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­rik ra­hat­sız­lık,ağız ku­ru­lu­ğu ve kons­ti­pas­yon, çok na­dir mi­nör ra­hat­sız­lık­la­rı ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Kli­nik ça­lış­ma­lar;di­ji­ta­lis ve di­gi­tok­sin, oral an­ti­di­ya­be­tik­ler, in­sü­lin, ku­ma­rin­lerve he­pa­rin­le hiç­bir et­ki­le­şim ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz ye­mek­ler­le bir­lik­te, çiğ­nen­me­den suile yu­tu­lan 3x1 tab­let­tir.

Dicetel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki