TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Did­ro­nat Tab­let    Ko­çak

Etid­ro­nat di­so­dyum

Ambalaj: 200 mgx60 tab­let Ambalaj: 400mgx30 tablet.

End.:Post­me­no­po­zalos­te­opo­ro­zun sa­de­ce kü­ra­tif te­da­vi­sin­de kal­si­yum­la dö­nü­şüm­lüola­rak kul­la­nı­lır. Pro­fi­lak­tik amaç­la kul­la­nıl­maz.

Kontr.E.:Böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da, hi­per­kal­se­mi­li ki­şi­ler­de ve etid­ro­na­ta kar­şı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­maz.

Uyar.: Ge­rek­li tet­kik­ler ya­pıl­dık­tanson­ra ge­re­ki­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Os­te­opo­roz te­da­vi­sin­de 3 ay­lık te­da­vi­ler öne­ri­lir.Bu 3 ay­lıkdev­re­ler en az 3 yıl de­vam eder. Os­te­opo­roz te­da­vi­si gö­ren has­ta­larden­ge­li bes­len­me­ye dik­kat et­me­li ve ye­ter­li mik­tar­lar­da kal­si­yumve/ve­ya D vi­ta­mi­ni al­ma­lı­dır­lar. Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: Bu­lan­tı ve di­ya­re gö­rü­le­bi­lir.Yük­sek doz­lar­da (20 mg/kg/gün) ve 6 ay­dan faz­la ara­lık­sız kul­la­nıl­dı­ğın­daos­te­id mi­ne­ra­li­zas­yo­nu­na en­gel olur.

Etkileş.:Bir­lik­tealın­dı­ğın­da kal­si­yum, mag­nez­yum ve alü­min­yum içe­ren an­ta­sit­ler vemi­ne­ral içe­ren vi­ta­min müs­tah­zar­la­rı etid­ro­na­tın mi­de­den emi­li­mi­niazal­tır. Mi­ne­ra­li­zas­yon zor­luk­la­rı­na ne­den olan ürün­ler­le bir­lik­teve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den 2 sa­at ön­ce su ve­ya mey­ve su­yuy­laalı­na­bi­lir. Süt gi­bi kal­si­yum­ca zen­gin gı­da­lar­la alın­ma­ma­lı­dır.Post­me­no­po­zal os­te­opo­roz­da 15 gün sü­rey­le gün­de 1 tab­let, bu­nun ar­dın­dan2.5 ay sü­rey­le 1 g/gün kal­si­yum ve/ve­ya 400 IU/gün D vi­ta­mi­ni alı­na­rakbir kür ta­mam­la­nır, kür­le­re de­vam edi­lir. Te­da­vi 2-3 yıl sü­rer.

Didronat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki