TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­fi­lin Am­pul IMDe­va

Di­hid­rok­sip­ro­pil­te­ofi­lin

Ambalaj: 300 mg/3 mLx6 ampul.

Di­fi­lin Simple Tab­let

Di­hid­rok­sip­ro­pil­te­ofi­lin

Ambalaj: 400 mgx50 tablet.

Di­fi­lin Su­po­zi­tu­var

Di­hid­rok­sip­ro­pil­te­ofi­lin

Ambalaj: 400 mgx5 su­po­zi­tu­var­.

End.:Akutbronşiyal astım nöbetlerinde kronik bronşit ve amfizemde gö­rü­­len reversibilbronkospazmın giderilmesinde apnede ve Cheyne- Stokes solunumunda endikedir.

Kontr.E.:Miyokardenfarktüsünün akut aşamasında, ağır peptik ülserde, dihidroksipropilteofilin veksantin bileşiklerine hipersensitivite gösteren bireylerde kontrendikedir.

Uyar.: Kalp has­ta­la­rın­da, hi­po­ti­ro­id­de,hi­per­tan­si­yon­da ve akut mi­yo­kard ha­sa­rı olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de gü­ve­nir­liği ka­nıt­lan­ma­dığın­dan, he­kim ta­ra­fın­dan zo­run­lubu­lun­ma­dık­ça ve­ril­me­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sısa­kın­ca­lı­dır. Sta­tus ast­ma­ti­kus­ta ve ço­cuk­lar­da aşı­rı doz­la­rınkul­la­nıl­ma­sı tok­sik et­ki­le­re yol aça­bi­lir. Be­bek­ler­de kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez.

Yan E.:İr­ri­tas­yon,bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ağ­rı, be­ra­be­rin­de baş ağ­rı­sı ve di­ya­re,he­ma­te­me­zis, SSS sti­mü­las­yonu, ir­ri­ta­bi­li­te, hu­zur­suz­luk, uy­ku­suz­luk,ref­leks hi­pe­rek­si­ta­bi­li­te, kas seğir­me­le­ri, klo­nik ve to­nik kon­vül­zi­yon­lar,pal­pi­tas­yon, ta­şi­kar­di, ekst­ra­sis­tol, flaş ha­li, hi­po­tan­si­yon, do­la­şımbo­zuk­luğu ve vent­ri­kü­ler arit­mi, ta­kip­ne, so­lu­num dur­ma­sı, al­bü­mi­nü­ri,re­nal tü­bül­ler­den atı­lı­mın art­ma­sı, he­ma­tü­ri, di­ürez, ateş, de­hid­ra­tas­yongörülebilir.

Etkileş.:Diğer ksan­tinbi­le­şik­le­riy­le bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir. Efed­rin ve diğer sem­pa­to­mi­me­tikbron­ko­di­la­tör­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da tok­sik si­ner­jizm gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Difilin Ampul: Gün­lük doz IM ola­rak uy­gu­la­nan1-2 am­pul­dür. Difi­lin Simple Tablet: Eriş­kin­ler için olağan doz, gün­de3 kez 400 mg’dir, an­cak bron­şi­yal ast­ma, Chey­ne-Sto­kes so­lu­num ve pa­rok­sis­malkar­di­yak disp­ne­de da­ha yük­sek doz­lar ge­re­ke­bi­lir. Bron­şi­yal ast­ma­da, kro­nik bron­şitve am­fi­zem­de gö­rü­len bron­kos­pazm­da bir ke­re­lik mak­si­mum doz 15mg/kg’dir. Budoz 6 sa­at­te bir ol­mak üze­re gün­de en faz­la 4 kez tek­rar­la­na­bi­lir. Difi­lin Supozituvar: Gün­lük doz 1-2 su­po­zi­tuv­ar­dır.

Difilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki