TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dil­ti­card Tab­let     İl­san

Di­l­ti­a­zem HCI

Ambalaj: 30 mgx50 tab­let :: 60 mgx50 tablet.

End.:Esan­si­yelhi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de ve ko­ro­ner ar­ter spaz­mı­nın ne­den ol­du­ğuan­ji­na pek­to­ris ile efor ile olu­şan kro­nik ve inat­çı an­ji­na pek­to­ri­sinpro­fi­lak­tik te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Vent­ri­kü­lerpa­ce-ma­ker kul­la­nıl­ma­yan has­ta si­nüs send­ro­mu olan has­ta­lar­da,vent­ri­kü­ler pa­ce-ma­ker kul­la­nıl­ma­yan II. ve­ya III. de­re­ce at­ri­ovent­ri­kü­lerblo­ku olan has­ta­lar­da, sis­to­lik kan ba­sın­cı 120 mmHg’nin al­tın­da olanhi­po­tan­sif has­ta­lar­da ve aşı­rı bra­di­kar­di­li has­ta­lar­da, dil­ti­aze­mekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve rönt­gen yar­dı­mıy­la akut mi­yo­karden­fark­tü­sü ve pul­mo­ner kon­jes­yo­nu ol­anlarda kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­lık­la­rı olan bi­rey­ler­dedik­kat­li kul­la­nıl­ma­lıdır. Ge­be­ler­de ve em­zir­me sü­re­sin­de kul­lan­magü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. En­di­kas­yo­na gö­re bu risk fak­tö­rü da­imagöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,ödem, ar­ti­mi, baş ağ­rı­sı, yüz kı­zar­ma­sı, çar­pın­tı, bra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon,sen­kop, kalp yet­mez­li­ği, baş dö­nme­si, ser­sem­lik, si­nir­li­lik, dep­res­yon,hal­siz­lik, uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon, ha­lü­si­nas­yon, dis­pep­si, kus­ma,di­ya­re ya da ka­bız­lık, pi­ro­siz, ür­ti­ker, pru­rit, fo­to­sen­si­ti­vi­te,po­li­üri, nok­tü­ri, pa­res­te­zi ve os­te­oar­ti­kü­ler ağ­rı­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Dil­ti­aze­minb-blo­ker­ler ve di­ji­tal müs­tah­zar­la­rıy­labir­lik­te kul­la­nı­mı, ila­cın kar­di­yak kon­dük­si­yo­nu üze­rin­de­ki et­ki­si­niar­tı­rır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz an­ti­an­ji­nal te­da­vi baş­lan­gı­cın­da3x30 mg’dir. Da­ha son­ra uy­gun ya­nıt alı­mı­na bağ­lı ola­rak 1-2 gün­lükara­lar­la doz art­tı­rı­mı­na gi­di­le­bi­lir. Mak­si­mum gün­lük doz 360mg’dir. An­ti­hi­per­tan­sif te­da­vi­ler­de doz gün­de 20x60-120 mg ara­sın­daol­ma­lı­dır. An­ti­an­ji­nal te­da­vi­ler­de 8 sa­at aray­la aç ka­rnı­na kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Dilticard adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki