TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­ovan Kap­sülNo­var­tisPhar­ma

Val­sar­tan

Ambalaj: 80 mgx28 kap­sül : 160 mgx28 kapsül.

End.:Hipertansiyontedavisi ve kalp yetersizliği (NYHA sınıf II, III ve IV) tedavisinde endikedir.Ayrıca miyokard enfarktüsünden sonra sol ventrikül yetersizliğine aitbelirtiler, semptomlar veya radyolojik kanıtlar ve/veya sol ventrikül sistolikdisfonksiyonu gelişen, klinik bakımdan stabil hastaların yaşam süresininuzatılmasında kullanılır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lık ve ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İle­ri de­re­ce­de sod­yum açı­ğıve/ve­ya ha­cim açı­ğı olan has­ta­lar­da, ör­ne­ğin yük­sek doz di­üre­tik kul­la­nan­lar­da,val­sar­tan te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­sın­dan son­ra en­der ol­gu­lar­da semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon ge­li­şe­bi­lir. Kan ba­sın­cı sta­bi­li­ze ol­duk­tan son­ra, val­sar­tante­da­vi­si­ne de­vam edi­le­bi­lir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Be­be­ği­ni em­zi­ren an­ne­ler ta­ra­fın­dankul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Araç ya da ma­ki­ne kul­la­nı­lır­ken dik­kat­liolun­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.: Yor­gun­luk görülebilir.

Etkileş.: Kli­nik öne­mi olan her­han­gi birilaç et­ki­le­şi­mi bu­lu­na­ma­mış­tır. Spi­ro­no­lak­ton, tri­am­te­ren, ami­lo­ridgi­bi vü­cut­tan po­tas­yum kay­bı­na yol aç­ma­yan di­üre­tik­le­rin, po­tas­yumtak­vi­ye­le­ri­nin ve­ya po­tas­yum içe­ren ya­pay sof­ra tuz­la­rı­nın bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı, se­rum po­tas­yum dü­zey­le­rin­de yük­sel­me­ye yol aça­bi­lir.Bun­la­rın val­sar­tan­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­dedik­kat­li ol­un­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda öne­ri­len do­z, has­ta­nın ır­kı­na, ya­şı­nave cin­si­ye­ti­ne ba­kıl­mak­sı­zın gün­de 1 kez 80 mg’dir. Kan ba­sın­cı ye­te­rin­cekont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan has­ta­lar­da gün­lük do­z 160 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lirve­ya bir di­üre­tik ek­le­ne­bi­lir. Di­ovan, di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te de kul­la­nı­la­bi­lir.Kalp yetersizilğinde önerilen başlangıç dozu, günde 2 kez 40 mg'dir. Daha sonrabu doz, hasta tolere ettiği sürece günde 2 kez 80 mg ve günde 2 kez 160 mg'ye(en yüksek doza) yükseltilmelidir. Miyokard enfarktüsü sonrasında tedaviye,enfarktüs gelişmesinden 12 saat sonra gibi erken bir dönemde başlanabilir.Başlangıçta günde 2 kez 20 mg olan valsartan dozu, sonraki birkaç haftaiçerisinde günde 2 kez 40 mg’ye, günde 2 kez 80 miligrama ve daha sonra dagünde 2 kez 160 mg’ye yükseltilmelidir.

Diovan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki