TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Do­dex Am­pul IM    De­va

B12 vi­ta­mi­ni1 g

Ambalaj: 1 mL’lik 5 ampul.

End.:Per­ni­si­yözane­mi, me­ga­lob­las­tik ane­mi, ma­lab­sorp­si­yon­dan ile­ri ge­len mak­ro­si­terane­mi, he­mo­li­tik ane­mi, spru; omu­ri­li­ğin yan ve ar­ka kor­do­nun­da­kide­je­ne­ras­yon­lar ile pe­ri­fe­re ait nö­ro­lo­jik komp­li­kas­yon­lar; di­ğerB12 vi­ta­mi­ni ek­sik­lik­le­ri; ay­rı­ca has­ta­lık, ame­li­yat vedo­ğum son­ra­sı ne­ka­het­le­ri ile ge­be­lik­te­ki B12 vi­ta­mi­niek­sik­lik­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lıktakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: B12 vi­ta­mi­ni omu­ri­likyan ve ar­ka kor­do­nun­da­ki su­ba­kut de­je­ne­ras­yon­lar­da, semp­tom­la­rımas­ke­le­me ih­ti­ma­li ne­de­niy­le tam teş­his kon­ma­dan ön­ce ve­ril­me­me­li­dir.Si­ya­no­ko­ba­la­min op­tik nö­ro­pa­ti­le­ri kö­tü­leş­ti­re­bi­lir. B12vi­ta­mi­niy­le ane­mi te­da­vi­si sı­ra­sın­da fo­lik asit, de­mir ve po­tas­yumtuz­la­rı ver­mek ge­re­ke­bi­lir.

Yan E.: B12 vi­ta­mi­ni­ne to­le­ransge­nel­lik­le iyi­dir.

Etkileş.:Met­for­min,B12 vi­ta­mi­ni­nin in­tes­ti­nal emilimini azal­tır. Po­tas­yum sit­ratve/ve­ya kal­si­yum glu­ko­na­tın B12 vi­ta­mi­ni emi­li­mi­ni boz­du­ğugöz­len­miş­tir. Kol­şi­sin, pa­ra-ami­no sa­li­si­lik asit ve­ya iki haf­ta­danuzun sü­re aşı­rı al­kol alın­ma­sı B12 vi­ta­mi­ni ma­lab­sorp­si­yo­nu­nane­den ola­bi­lir. Ti­amin hid­rok­lo­rür ve ri­bof­la­vin mev­cu­di­ye­tin­deça­buk tah­rip olur.

Doz Önerisi: Akut nev­ral­ji­ler­de gün­de 500-1000 mg B12 vi­ta­mi­ni IM ola­rakve­ri­lir. Akut nev­rit ve nev­ral­ji­ler­de te­da­vi­nin 10 gün sür­dü­rül­me­siöne­ri­lir. Per­ni­si­yöz ane­mi ve hi­perk­rom mak­ro­si­ter ane­mi­de te­da­vi­yegünaşırı 250-1000 mg B12vi­ta­mi­ni IM ve­ri­le­rek baş­la­nır ve bu uy­gu­la­ma 1-2 haf­ta sür­dü­rü­lür.

Dodex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki