TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dop­min Kon­sant­re İn­füz­yonDrog­san

Do­pa­min HCl

Ambalaj: 200 mg/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:GiludopKon­sant­re İn­füz­yon: 200mg/10 mLx5 ampul (Dr. F.Frik).

End.:En­fark­tüsso­nu­cu da­hil kalp if­las­la­rın­da (kar­di­yo­jen şok); ame­li­yat son­ra­sışok­la­rı; bü­yük su ka­yıp­la­rın­da (hi­po­vo­le­mik şok), vo­lüm ta­mam­lan­dık­tanson­ra; ağır en­fek­si­yon­lar­da (en­fek­si­yon tok­si­si­te­si şo­ku); aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rın­da (ana­fi­lak­tik şok); aşı­rı kan ba­sın­cıazal­ma­la­rın­da (ağır hi­po­tan­si­yon­lar); şok teh­dit­le­ri (pre-şok), böb­rekye­ter­siz­li­ği teh­dit­le­rin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Do­pa­minedu­yar­lı bron­şi­yal as­tım­lı­lar­da kul­la­nıl­maz. Ti­re­otok­si­koz, böb­re­küs­tü­be­zitü­mör­le­rin­de, dar açı glo­ko­mda, id­rar ka­lın­tı­lı pros­tat ade­no­mun­da,ta­şi­arit­mi­ler, ritm bo­zuk­luk­la­rın­da kul­la­nıl­maz.

Uyar.: En­füz­yo­na baş­la­ma­dan ön­ce hi­po­vo­le­mita­ma­men dü­zel­til­me­li­dir. Müm­kün­se kan ya da plaz­ma bu ko­nu­da en­di­ke­dir. Do­pa­mi­ninda­mar dı­şı­na en­füz­yo­nun­dan ka­çı­nı­la­rak bü­yük ven­le­re en­fü­zeedil­me­li­dir. Da­mar dı­şı­na en­füz­yon­lar nek­roz­la­ra ve çev­re do­ku­lar­daila­cın göl­len­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Do­pa­min en­füz­yo­nu sı­ra­sın­daid­rar akı­mı, kar­di­yak de­bi ve kan ba­sın­cı gi­bi pa­ra­met­re­ler çok ya­kın­dangöz­len­me­li­dir. Ge­be­ler­de­ki kul­la­nı­mı­na an­cak fe­tus­ta mey­da­nage­le­bi­le­cek za­rar­lar göz önü­ne alı­na­rak ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ara sı­raha­fif bu­lan­tı, kus­ma, baş ağ­rı­sı, hu­zur­suz­luk, par­mak tre­mo­ru, gö­ğüsağ­rı­la­rı, çar­pın­tı, kan ba­sın­cı yük­sel­me­si görülebilir.

Etkileş.:Do­pa­minve gu­ane­ti­din ay­nı an­da ve­ri­lir­se sem­pa­to­mi­me­tik et­ki kuv­vet­le­nir.MAO in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­si gö­ren­ler­de da­ha dü­şük do­pa­min doz­la­rıye­ter­li­dir (nor­ma­lin 1/10’u). Do­pa­min di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­damun­zam, kuv­vet­len­di­ri­ci et­ki ya­par. Do­pa­min ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­sif­ler,anes­te­tik­ler (ritm bo­zuk­luk­la­rı­na eği­lim) ve­ya fe­ni­to­in ile (kanba­sın­cı azal­ma­sı ve b­ra­di­kar­di) gö­rül­müş­tür. Do­pa­min ana al­ka­lo­id­ler­lekom­bi­ne edi­lir­se pe­ri­fer da­mar­lar­da gang­ren teh­li­ke­si or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Doz Önerisi: İç has­ta­lık­lar­da, in­ten­sif ola­rak 175-250 mcg/dakika=3 mcg/kg/dakika; ope­ras­yon­lar­da in­ten­sifola­rak 450-500 mcg/da­kika=6.5 mcg/kg/dakika ve sep­tik şok te­da­vi­sin­de 750-1200 mcg/dakika=14-17 mcg/kg/dak.­

Dopmin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki