TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dor­si­lon Tab­let     İl­san

Me­fe­no­ksa­lo­n 200mg, pa­ra­se­ta­mol 450 mg

Ambalaj: 20ve 60 tablet.

End.:Bel, sırtve bo­yun kas­la­rı­nın spazm­lı ağ­rı­la­rın­da, lum­ba­go ve si­ya­tik nev­ral­ji­si,tor­ti­ko­liz­de her tür­lü ağ­rı­lı kas spazm­la­rın­da, ser­vi­kal ve­ya lom­berdis­ko­pa­ti­ye ve­ya spon­di­lart­ro­za bağ­lı send­rom­lar­da, kas spazm­la­rıy­labir­lik­te gö­rü­len ro­ma­tiz­mal ve­ya ro­ma­tiz­ma dı­şı ağ­rı­lar­da, os­te­o­art­ritve mi­yo­zit­te, kı­rık, çı­kık, bur­kul­ma, lif ge­ril­me ve kop­ma­la­rın­da,stre­se bağ­lı ruh­sal ger­gin­lik­le be­ra­ber gö­rü­len ağ­rı­lar­da­ ve kastu­tul­ma­la­rın­da, aşı­rı be­den fa­ali­yet­le­ri so­nu­cu or­ta­ya çı­kankas ağ­rı, kramp ve spazm­lar­da, diş çe­ki­min­den son­ra­ki ağ­rı­lı dev­re­ler­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İla­ca kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Me­fe­nok­sa­lon akutin­ter­mit­tent por­fi­ri­li has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Epi­lep­si­lihas­ta­lar­da kon­vül­zi­yon­la­ra yol aça­bi­lir.

Uyar.: Se­das­yo­na ve baş dön­me­si­ne yolaça­bil­di­ğin­den, ila­cı kul­la­nan has­ta­la­rın araç kul­lan­ma­ma­la­rıöne­ri­lir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sü­re­sin­ce al­kolke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Kro­nik ka­ra­ci­ğer has­ta­la­rın­daeli­mi­nas­yon sü­re­si uzar.

Yan E.:Aç kar­nı­naalın­dı­ğın­da ha­fif bu­lan­tı ya­pa­bi­lir. Se­das­yo­na yol aça­bi­lir. Da­hadu­yar­lı ki­şi­ler­de na­di­ren kus­ma, ha­fif baş dön­me­si ve aler­jik ta­bi­at­tade­ri dö­kün­tü­le­ri­ne rasla­na­bi­lir. Söz ko­nu­su du­rum­lar doz ayar­la­ma­sıile kı­sa sü­re­de ge­çer. Kan ra­hat­sız­lık­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz, eo­zi­no­fi­li,trom­bo­si­to­pe­ni ve ap­las­tik ane­mi bil­di­ril­miş­tir. Hi­po­tan­si­yon,ta­şi­kar­di, kar­di­yak ri­tim bo­zuk­luk­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ti­his­ta­mi­nik­le­rin, bar­bi­tü­rat­la­rınve al­ko­lün et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ya­li­ze eder.

Doz Önerisi: Bü­yük­ler­de 6-8 sa­at­te bir 1-2 tab­let alı­nır. 6-15yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra 6-8 sa­at­te bir ya­rım tab­let ve­ri­lir. Tab­let­lerye­mek­ler­den son­ra alın­ma­lı­dır.

Dorsilon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki