TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dul­caryl E­fer­ve­san Tab­let    Bi­lim

So­dyum sik­la­mat 125mg, so­dyum sa­ka­ri­n 12.5 mg

Ambalaj: 100 tablet.

Dul­caryl ¼ Doz E­fer­ve­san Tab­let

So­dyum sik­la­mat31.25 mg, so­dyum sa­ka­ri­n 3.125 mg

Ambalaj: 100 ve 500 tablet.

End.:Di­abe­tesmel­li­tus, obe­zi­te te­da­vi­si, dü­şük ka­lo­ri­li re­jim uy­gu­la­ma­la­rın­dave dü­şük ka­lo­ri­li be­sin, tat­lı ve içe­cek­le­rin ha­zır­lan­ma­sın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Sik­la­mat ve sa­ka­ri­ne kar­şı aler­ji­si olan­lar­da,akut böb­rek yet­mez­li­ği ve akut kalp yet­mez­li­ğin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği,hi­per­tan­si­yon ve ka­ra­ci­ğer si­ro­zu gi­bi su ve tuz re­tan­si­yo­nu olanve tuz­suz re­jim uy­gu­la­yan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­ ve bi­le­şim­de­kisod­yum mik­ta­rı dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Faz­la mik­tar­daalı­nır­sa dış­kı­da yu­mu­şa­ma ve­ya lak­sa­tif et­ki gö­rü­le­bi­lir. Na­dirola­rak fo­to­sen­si­bi­li­te re­ak­si­yo­nu bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Oral po­tas­yummüs­tah­zar­la­rı ve oral lin­ko­mi­sin müs­tah­zar­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da için­de­ki sod­yum ne­de­niy­ledi­üre­tik et­ki­yi azal­ta­bi­le­ce­ği dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Dulcaryl Efervesan Tablet: Her ½ tab­let, 1 tat­lı ka­şı­ğı tozşe­ker ya da 1 kes­me şe­ke­rin sağ­la­dı­ğı tat­lı­lı­ğı sağ­lar. Bu eş­de­ğer­likgöz önün­de tu­tu­la­rak mik­ta­rı sap­ta­nır. Dul­caryl çö­zel­ti­si kay­na­tıl­mak­la bo­zul­maz. Dulcaryl ¼ Doz Efervesan Tablet: 2 tab­let Dul­caryl (¼ Doz) 1 tat­lı ka­şı­ğı toz şe­ker ya da 1 kes­me şe­ke­rin sağ­la­dı­ğıtat­lı­lı­ğı sağ­lar. Dul­caryl çö­zel­ti­si kay­na­tıl­mak­la bo­zul­maz. WHO ta­ra­fın­dan(1982) sod­yum sik­la­mat için be­lir­len­miş olan ka­bul edi­lir gün­lük tü­ke­timmik­ta­rı vü­cut ağır­lı­ğı­nın kg’si ba­şı­na 10-12 mg’dir. Bu ne­den­le müs­tah­zargün­de kg ba­şı­na 12 mg sod­yum sik­la­mat do­zun­dan da­ha yük­sek bir doz­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sod­yum sa­ka­ri­nin gün­lük do­zu ise kg ba­şı­na2.5-5 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Dulcaryl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki