TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Efe­mo­li­ne Göz Dam­la­sı    NovartisOphtalmics

Fl­o­ro­met­o­lo­n 1.0mg, tet­ri­zo­lin HCI 0.25 mg

Ambalaj: 5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

End.:Şid­det­lişiş­me ve int­ra­vas­kü­ler en­jek­si­yon­la sey­re­den akut ve kro­nik, aler­jik,en­fek­si­yöz ol­ma­yan kon­junk­ti­vit ve ke­ra­tit; gö­zün ön seg­men­ti­ninen­fek­si­yöz ol­ma­yan enf­la­mas­yo­nun­da (an­te­ri­or uve­it, episk­le­ritve skle­rit da­hil) en­di­ke­dir. Ay­rı­ca stra­bo­to­mi, ka­ta­rakt ve glo­komame­li­yat­la­rın­dan son­ra­ki du­rum­lar­da ek an­ti­mik­ro­bik te­da­vi ama­cıy­lada kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık, en­fek­si­yöz kon­junk­ti­vitve­ya ke­ra­tit, dar açı­lı glo­kom, ku­ru göz, kor­ne­anın in­cin­me ve ül­ser­le­ri,her­pes simp­leks ve di­ğer vi­ral en­fek­si­yon­lar, okü­ler mi­koz du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­dekul­la­nı­mıy­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­mış­tır. Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Uy­gu­la­ma­danson­ra kı­sa bir sü­re ha­fif bir yan­ma his­si ola­bi­lir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­la­rın­dadu­yar­lı has­ta­lar­da göz içi ba­sın­cın­da ge­ri dö­nü­şüm­lü bir ar­tış ola­bi­lir.Uzun sü­re­li kul­la­nım re­la­tif hi­pe­re­mi­ye ne­den ola­bi­lir (re­bo­undet­ki­si). Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le uzun sü­re­li te­da­vi­den son­ra tek tükol­gu­lar­da ka­ta­rakt­lar ve kor­ne­al ku­sur­lar göz­len­miş­tir. Okü­ler do­ku­dase­kon­der fun­gal en­fek­si­yon­la­rın oluş­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ra­bi­lir.Uzun sü­re­li kul­la­nım (özell­ik­le ço­cuk­lar­da) baş ağ­rı­sı ve uy­ku ha­ligi­bi sis­te­mik yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Kon­junk­ti­va ke­se­si içi­ne gün­de 2-3 kez 1 dam­ladam­la­tı­lır. Eriş­kin­ler­de doz ilk 24-48 sa­at için­de sa­at­te 1 dam­la­yaka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir.

Efemoline adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki