TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

En­do­xan D­ra­je     Eczacıbaşı-Baxter

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 50 mgx50 dra­je.

En­do­xan Fla­kon

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon ve 25 mLçözücü:: 1 gx1 flakon ve 50 mL çözücü.

Eşdeğeri: Alkyloxan İnj. Flakon: 500 mgx1 fla­kon(Koçsel); Syklo­fos­fa­mid Ata­farm Fla­kon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 flakon (Ata­farm).

End.: Aşağıdaki durumlarda, kombine bir kemoterapi protokolüiçinde ya da monoterapi olarak kullanılır. Lösemiler: Akut ya da kronik lenfositik ya da miyelositiklösemiler. Habis lenfomalar: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar,plasmasitoma. Metastaz yapmış ya da yapmamış habis solid tümörler: Over kanseri,testiküler kanser, meme kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma,Ewing sarkoma. Progresif “otoimmünhastalıklar”: Örn. Romatoid artrit, psoriatik artropati, sistemik lupuseritematoz, skleroderma, sistemik vaskülit (örn. nefrotik sendrom ile),glomerülonefrit (örn. nefrotik sendrom ile), myasthenia gravis, otoimmünhemolitik anemi, soğuk aglutinin hastalıkları. Organ nakillerindeimmunosupresif tedavi.

Kontr.E.: Siklofosfamide karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde,ciddi kemik iliği fonksiyon yetmezliği olanlarda (özellikle daha öncedensitotoksik preparat ve/veya radyoterapi uygulanmış olan hastalarda), mesaneenflamasyonunda (sistit), idrar akışı engellendiğinde, aktif enfeksiyonvarlığında, gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Tedaviye başlamadan önce idrar yollarında herhangi birtıkanıklığın, sistit, enfeksiyon ve elektrolit denge bozukluğunun olmadığındanemin olunmalıdır. Zayıf düşmüş ya da yaşlı hastalarda ve daha öncedenradyoterapi almış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diabetes mellitus,kronik hepatit ya da böbrek yetmezliği olanlar gibi, immün sistemi zayıf olanhastalarda da yakın takip gereklidir. Tedavi sırasında, sistit ile birliktemikro ya da makrohematüri görülürse durum normale dönünceye kadar tedavikesilmelidir. Tedaviye başlarken her 5-7 günde bir ve lökosit sayısı 3.000/mm3’ünaltına düşerse, her iki günde bir kan sayımı yapılmalıdır. Alkol,siklofosfamide bağlı bulantı ve kusmayı artırabilir. Tromboembolizm, DIK(yaygın damar içi pıhtılaşma) ya da hemolitik üremik sendrom gibi altta yatanhastalıklar, kemoterapi ilaçları alırken daha yüksek oranda görülebilir.

Yan E.: Lökopeni, nöt­ro­peni, trombositopeni veya anemigelişebilir. Bulantı ve kusma, iştah­sız­lık, batında rahatsızlık hissi ve­yaağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemo­ra­jik kolit, ağızda mu­kozaülserasyonu ve sarılık geli­şen nadir olgular vardır. Alopesi sık görü­lür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeni­den çı­kar. Ancak şekli ve rengi farklıolabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon vetır­nak­larda değişiklikler de görülebilir. Uzun sürey­le yüksek dozsiklofosfamid uy­gu­lananlarda interstis­yel pulmoner fibroz geliştiği bildiril­miştir.Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildiril­miştir.

Etkileş.: Allopurinol ya da hidroklorotiyazid ile birlikteuygulandığında, sülfonil ürelerin miyelosupresif etkileri ve kan glukozunudüşürücü etkileri artabilir. Canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır.Depolarizan kas gevşeticileri (örn. süksinilkolinin halojenli tuzları) ilebirlikte uygulandığında uzun süreli apne gelişebilir. Kloramfenikol ilebirarada kullanılması siklofosfamidin yarı ömrünün uzamasına vemetabolizasyonunda gecikmeye neden olabilir. Antrasiklinler ve pentostatin,siklofosfamidin potansiyel kardiyotoksisitesini artırabilir. Digoksinin serumdüzeylerinde azalmaya yol açabilir. Tiyazid diüretikleri, siklofosfamiduygulamasına bağlı olarak gelişen lökopeniyi uzatabilir. Siklofosfamid iletedavi sırasında greyfurt yenmemeli ya da greyfurt suyu içilmemelidir.

Doz Önerisi: Daha çok diğer ajanlarla kombinasyon halinde uygulanır.Başlangıç tedavisi genellikle IV yoldan yapılır. IV yoldan, yetişkinler veçocuklarda devamlı uygulama için günde 3-6 mg/kg (120-240 mg/m2’yeeşdeğer); aralıklı uygulama için, 2-5 gün aralıklarla 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2’yeeşdeğer); yüksek doz aralıklı uygulama için, örn. 20-40 mg/kg (800-1600 mg/m2)ve daha yüksek dozlar (örn. kemik iliği nakli öncesi için) 21-28 günlükaralıklarda uygulanır. Belirgin bir remisyona ulaşıldıktan sonra, sürektedavisinin oral yolla yapılması önerilir. Sürek tedavisi için günde 50-200 mgsiklofosfamid (1-4 draje) oral yolla verilebilir. Gerekirse daha fazla tabletalınabilir. Tabletler sabahları uygulanmalıdır. Uygulama sırasında ve hemensonrasında hastaya bol sıvı verilmelidir. Benzil alkol içeren solüsyonlar, IVsiklofosfamidin stabilitesini bozabilir.

Endoxan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki