TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Temmuz 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

En­ter­sal Dra­je    MustafaNevzat

So­dy­um sa­li­si­lat

Ambalaj:500 mgx50 dra­je­.

End.:Ro­ma­tiz­ma,ro­ma­to­id art­rit, lum­ba­go, mi­yal­ji ve gut ağ­rı­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pep­tik ül­ser­lihas­ta­lar ve ka­na­ma eği­lim­li ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ast­ma, na­zal po­lip ve aler­ji tri­adıbu­lu­nan­lar­da uy­gu­la­ma dik­kat­le ya­pıl­ma­lı­dır. Ka­na­ma ve ül­se­ras­yonöy­kü­sü ve­ren has­ta­lar­da bir risk söz ko­nu­su­dur. Sa­li­si­lat­lar ti­ro­id fonk­si­yontest­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir­ler. Ge­be­ler­de kul­la­nım gü­ve­nir­li­ğika­nıt­lan­ma­mış­tır ve em­zi­ren an­ne­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Sa­li­si­lat­lar en sık gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem üze­rin­de yan et­ki gös­te­rir. Ku­lak­ta çın­la­ma, re­ver­sibl işit­mekay­bı ve ver­ti­go oluş­tu­ra­bi­lir. He­ma­to­lo­jik yön­den lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, ka­na­ma za­ma­nı uza­ma­sı ve plaz­ma de­mir kon­sant­ras­yo­nun­dadüş­me iz­le­ne­bi­lir. Ür­ti­ker, prü­rit, an­ji­yo­ödem ve en­der ola­rak daana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Sa­li­si­lat­lar ast­ma, aler­jive na­zal po­lip tri­adı bu­lu­nan­lar­da bron­kos­pazm oluş­tu­ra­bi­lir.

Etkileş.: Sa­li­si­lat­lar al­kol, kor­ti­kos­te­ro­idve pi­ra­zo­lon tü­rev­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğı za­man gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem­de ka­na­ma ve ül­se­ras­yon ris­ki­ni ar­tı­rır. Sa­li­si­lat­lar plaz­maprot­rom­bin kon­sant­ras­yo­nu­nu azalt­­­tı­ğı için bir­lik­te kul­la­nı­lanan­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­le­riy­le oral hi­pog­li­se­mik ilaç­la­rınet­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze eder. Sa­li­si­lat­lar kü­çük doz­lar­la pro­be­ne­sidve sül­fin­pi­ra­zo­nun üri­ko­zü­rik et­ki­si­ni ve spi­ro­no­lak­ton ile oluş­tu­ru­lansod­yum atı­lı­mı­nı azal­ta­bi­lir­ler. Üri­ner al­ka­li­leş­ti­ri­ci­ler sa­li­si­lat­la­rınböb­rek­ler­den atı­lım hı­zı­nı ar­tı­ra­rak et­kin­li­ği­ni azal­tır. Bu ara­da,fe­no­bar­bi­tal en­zim in­dük­si­yo­nu ve prop­ra­no­lol da ba­zı re­sep­tör­le­rekom­­pe­ti­tif et­ki ne­de­niy­le sa­li­si­lat­la­rın et­kin­li­ği­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Gün­de 6-10 dra­je öne­ri­lir.

Entersal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki