TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ep­dan­toin Tab­letEm­bil

Fe­ni­to­in sod­yum

Ambalaj: 100 mgx100 tablet.

Eşdeğeri:EpanutinKapsül: 100 mgx100 kapsül (Pfizer).

End.:Antiepileptikolarak, tonik-klonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetlerinkontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonra­sında görülen nöbetlerin önlenmesiiçin kullanılır. Antiaritmik olarak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlıtaşikardiler ile akut miyokard enfarktüsüne bağlı taşi­kardilerde ve her tipventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılır.

Kontr.E.:Fenitoinekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi artarda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerdekullanımına karar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya dafetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Fenitoin kullanan annelerinbebeklerini emzirmeleri öneril­mez. Fenitoin insülin salgılanma­sını inhibeeder.

Yan E.:En sıknistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görü­le­bilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğirme de gö­rülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntü­ler, eksfolyatif der­matit, lupuseritematozus, Stevens-Johnson sendromuna da raslanmıştır.

Etkileş.: Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diaze­pam, dikumarol, disülfiram, estrojenler,H2 antagonistleri, halo­tan, izoni­yazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenil butazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler,tolbuta­mit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karma­zepin,sodyum valporat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat isefenitoinin serum düzeyini azaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preraratlarlafenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyinibazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: An­ti­kon­vül­zif te­da­vi baş­lan­gı­cın­da ve 6 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da gün­de 200 mg i­le baş­la­nır. Gün­lük doz iki­ye bö­lü­ne­rek 12 sa­ata­ray­la ve­ril­me­li­dir. İ­la­cın et­ki­si bir­kaç gün son­ra baş­lar. Ge­rek­ti­ğin­de1 haf­ta a­ra­lık­lar­la gün­lük doz 100 mg ar­tı­rı­la­bi­lir (mak­si­mum gün­lükdoz 600 mg’dir. Ge­nel­lik­le or­ta­la­ma doz 200-400 mg’dir. Sa­bah do­zu u­nu­tul­muş­saak­şa­ma çift doz a­lın­ma­lı­dır. 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da 4-8 mg/kghe­sa­bıy­la gün­lük doz i­ki­ye bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. 6 ay­lık­tan kü­çük­le­reve­ril­mez.

Epdantoin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki