TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Eslopram Çentikli FilmTablet     Eczacıbaşı

Si­ta­lop­ram hid­rob­ro­mür

Ambalaj: 20 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Cipram Film Tablet: 20 mgx28 tablet (Lundbeck);Ci­tara Film Tablet: 20 mgx28 tablet (Fako); Ci­tolFilm Tablet: 20 mgx28tablet (Abdi İbrahim); Relaxol Film Tablet:20 mgx28 tablet (Abdiİbrahim).

End.: Depresyon tedavisi, relaps/re­kü­r­ransların önlenmesi,agorafobili ve­ya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavi­sin­de kullanılır.

Kontr.E.: Si­ta­lop­ra­ma aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Si­ta­lop­ram, MAO in­hi­bi­tö­rüalan­la­ra ya da bun­la­rın ke­sil­me­sin­den sonraki 14 gün içinde ve­ril­me­me­li­dir.MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi, si­ta­lop­ra­mın ke­sil­me­sin­den 7 günson­ra baş­la­tı­la­bi­lir. Si­ta­lop­ram­la te­da­vi­de has­ta ma­nik fa­za gi­rer­sesi­ta­lop­ram ke­sil­me­li ve bir nö­ro­lep­tik­le te­da­vi edil­me­li­dir.Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artananksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavi­nin ilk ikihaftası içinde, genellikle kaybolur. Ge­be ve­ya em­zi­ren ka­dın­ların, eğerkli­nik ya­rar, te­orik risk­ten da­ha ağır bas­mı­yor­sa si­ta­lop­ram­la te­da­viedil­me­me­le­ri öne­ril­mek­te­dir. Si­ta­lop­ram çok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasü­te ge­çer. Hastalara, ara­ba ve araç kul­lanırkan dikkatli olmalarıönerilmelidir.

Yan E.: En yay­gın yan et­ki­ler ağız ku­ru­lu­ğu,bu­lan­tı, uy­ku ha­li, ter­le­me ar­tışı ve tre­mor­dur. En­der ol­gu­lar­dakon­vül­si­yon or­ta­ya çık­mış­tır. Si­ta­lop­ram nor­mal­de kli­nik öne­mtaşımayan bir biçimde kalp hı­zın­da kü­çük bir azal­ma­ya ne­den ola­bi­lir.Ön­ce­den kalp hı­zı dü­şük has­ta­lar­da ise bra­di­kar­di­ye yol aça­bi­lir.

Etkileş.: Su­mat­rip­ta­nın se­ro­to­ner­jiket­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­le­ce­ğin­den ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Si­me­ti­din si­ta­lop­ra­mın plaz­ma or­ta­la­ma ka­rar­lı dü­zey­le­rin­deart­ma­ya ne­den ol­muş­tur.

Doz Önerisi: Besin alınmasından bağımsız olarak günün herhangi birsaatinde alınabilir. Depresyon tedavisinde oral yoldan tek doz olarak günde 20mg kullanılır. Hastanın bireysel yanıtı ve depresyonun şiddetine göre doz enfazla günde 60 mg’ye çıkılabilir. Panik bozuklukta günlük 20 mg’lik dozaçıkmadan önce, ilk hafta günlük 10 mg’lik oral doz önerilir. Hastanın vereceğibireysel yanıta göre, günde en fazla 60 mg’ye çıkılabilir. Obsesif-kompulsifbozukluk tedavisinde başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg’dir. Hastanınklinik durumuna göre, günlük doz 20’şer mg’lik dilimler halinde artırılarakgünde 60 mg’ye çıkılabilir.

Eslopram adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki