TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Estand­ron Prolongatum Am­pulOr­ga­non

Est­ra­di­ol ben­zo­at1 mg, est­ra­di­ol fe­nilp­ro­pi­o­nat 4 mg, tes­tos­te­ron pro­pi­o­nat 20 mg,tes­tos­te­ron i­so­kap­ro­at 40 mg, tes­tos­te­ron fe­nilp­ro­pi­o­nat 40 mg/1mL

Ambalaj: 1 mL’lik 1 ampul.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­po­za bağ­lı est­ro­jen ek­sik­li­ği semp­tom­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­te,kar­di­yo­vas­kü­ler ya da se­reb­­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar, cid­di hi­per­tan­si­yon,a­ğır ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, öz­geç­miş­te ge­be­liksa­rı­lı­ğı ya da est­ro­jen/and­ro­jen uy­gu­la­ma­sı­na bağ­lı sa­rı­lık, Ro­torsend­ro­mu ve Du­bin-­john­son send­ro­mun­da, est­ro­je­ne ba­ğım­lı tü­mör­le­ri­nvar­lı­ğı ya da şüp­he­si, en­do­met­ri­um hi­perp­la­zi­si, teş­his e­dil­me­mişva­ji­nal ka­na­ma, he­mog­lo­bi­no­pa­ti­ler, por­fi­ri­a, ö­zel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­lerbo­zuk­luk­la­ra yat­kın­lı­ğa i­şa­ret e­den di­ğer risk fak­tör­le­ri var­lı­ğın­dahi­per­li­pop­ro­te­i­ne­mi, öz­geç­miş­te ge­be­lik ya da est­ro­jen kul­la­nı­mısı­ra­sın­da şid­det­li pru­ri­tus, her­pes ges­ta­ti­o­nis ya da a­ğır­la­şano­tosk­le­roz var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Her­han­gi bir trom­bo-em­bo­lik o­lay be­lir­ti­sin­dete­da­vi he­men ke­sil­me­li­dir.La­tent ya da be­lir­gin kalp ye­ter­siz­li­ği,böb­rek dis­fonk­si­yo­nu, e­pi­lep­si, mig­ren var­lı­ğı ya da öz­geç­miş­teta­nım­lan­ma­sı, öz­geç­miş­te hi­per­tan­si­yon var­lı­ğı, e­rit­ro­sit­ler­deo­rak­laş­ma e­ği­li­mi, di­ya­bet, est­ro­je­ne du­yar­lı ji­ne­ko­lo­jik has­ta­lık­larve en­do­met­ri­o­zis du­rum­la­rın­da has­ta­la­rın iz­len­me­si ge­rek­li­dir.

Yan E.: İn­ter­menst­rü­el ka­na­ma, en­do­met­ri­um pro­li­fe­ras­yo­nu,ser­viks mu­ku­su­nun a­şı­rı sal­gı­sı, u­te­rus fib­ro­mi­yom­la­rı­nın bü­yü­me­si,en­do­met­ri­o­zi­sin a­ğır­laş­ma­sı, kli­to­ris bü­yü­me­si, me­me­de du­yar­lıkar­tı­şı, san­cı, bü­yü­me, sal­gı, bu­lan­tı, kus­ma, ko­le­li­ti­az, ko­les­ta­tiksa­rı­lık, trom­boz, hi­per­tan­si­yon, eryt­he­ma no­do­sum, dö­kün­tü, de­riyağ­lan­ma­sı, ak­ne, hir­su­tizm, kon­takt lens uy­gu­lan­dı­ğın­da kor­ne­a­dadu­yar­lık ar­tı­şı, baş ağ­rı­sı, mig­ren, ruh ha­li de­ği­şik­li­ği, vü­cut­tasu ve tuz tu­tul­ma­sı, ö­dem, glu­koz to­le­ran­sın­da a­zal­ma, vü­cut a­ğır­lı­ğı­nınde­ğiş­me­si, se­sin ka­lın­laş­ma­sı ya da kı­sıl­ma­sı gi­bi yan et­ki­ler, est­ro­jenve/ve­ya and­ro­jen te­da­vi­siy­le i­liş­ki­li o­la­bi­lir.

Doz Önerisi: 3-4 haf­ta­da bir ya da da­ha u­zun sü­re a­ra­lık­lar­laIM o­la­rak 1 am­pul kul­la­nı­lır.

Estandron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki