TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Evon Çiğ­ne­me Dra­je­siBi­lim

E vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 200 mgx30 ve 60 dra­je.

Eşdeğeri: Evi­cap Yu­mu­şak Kap­sül: 200 mgx30 ve 60 kap­sül (Ko­çak); Grand­phe­rol Yu­mu­şak Je­la­tin Kap­sül:200 IUx30kapsül (İl­san).

End.:E vitaminigereksiniminin arttığı ve özellikle poliansatüre yağ asitlerinin büyük miktarda(günde 20 g’den fazla) alındığı durumlar. Mal­ab­sorpsiyon sendromu durumlarındadiğer yağda eriyen vitaminlere ek ola­rak. E vitamini konsantrasyonlarınındüşük olduğu beta-talasemi, orak hücreli anemi, herediter sferositoz,glikoz-6-fosfat dehidrogenaz yetmezliği gibi konjenital hematolojik durumlarda.Claudication intermittent ve nöromüsküler hastalıklarda. A-betali­po­proteinemide.

Kontr.E.:E vi­ta­mi­ni­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Estrojen veya oral kontraseptif kullanankadınlarda tromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. An­ti­ko­agü­lante­da­vi­si gö­ren has­ta­la­ra E vi­ta­mi­ni te­da­vi­si uy­gu­la­nır­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır. E vi­ta­mi­ni­nin ge­be­lik­te­ki gü­ve­nir­li­ği hak­kın­dabil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ne­den­le ge­be­lik­te özel­lik­le ilk üç ay­lıkdö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sıöne­ri­lir.

Yan E.:Faz­la doz­lar­dadi­ya­re ve ka­rın ağ­rı­sı olu­şa­bi­lir, yorgunluk ve halsiz­liğe sebepolabilir.

Etkileş.:Yük­sek dozE vi­ta­mi­ni, A ve K vi­ta­mi­ni­nin emilimini azaltır ve K vitaminininetkisini inhibe eder.

Doz Önerisi: Pro­fi­lak­tik kul­la­nım ve ge­nel ge­rek­sin­me­ler­de100-300 mg (1-2 dra­je), te­da­vi ama­cı ile ma­lab­sorp­si­yon send­ro­mun­da100-300 mg (1-2 dra­je), kon­je­ni­tal he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­lar­da300-600 mg (2-3 dra­je), li­pop­ro­te­in bo­zuk­luk­la­rın­da 300-600 mg (2-3dra­je), Cla­udi­ca­ti­on in­ter­mit­tent ve nö­ro­mus­kü­ler has­ta­lık­lar­da300-600 mg (2-3 dra­je), A-be­ta­li­pop­ro­te­ine­mi­de 600 mg.

Evon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki