TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Exo­de­ril KremEc­za­cı­ba­şı

Naf­ti­fi­n HCI

Ambalaj: 10 mg/gx30 g’lik tüp­.

Exo­de­ril Sprey

Naf­ti­fi­n HCI %1

Ambalaj: 20 mL’lik şişe.

End.:De­ri­ninve de­ri­den kay­nak­la­nan do­ku­la­rın (kıl, tır­nak) aşa­ğı­da­ki tür­le­rebağ­lı der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rın­da (Tric­hophy­ton tür­le­ri,Mic­ros­po­rum tür­le­ri, Epi­der­mophy­tonfloc­co­sum, yü­zey­sel kan­di­di­ya­zis,oni­ko­mi­ko­zis, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor) en­di­ke­dir. Bu en­di­kas­yon­larme­me al­tı, par­mak ara­la­rı, glu­te­us­ ara­sı ve in­gu­inal böl­ge­de­ki de­rikıv­rım­la­rı ara­sın­da­ki (in­tert­ri­ji­nöz) mi­koz­la­rı kap­sar.

Kontr.E.: Naf­ti­fi­ne aşı­rı du­yar­lık gös­te­renhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Akut il­ti­hap­lı, açık lez­yon­la­rauy­gu­lan­ma­ma­lı, of­tal­mo­lo­ji­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Öne­ri­len bi­çim­dekul­la­nıl­dı­ğın­da, fe­tus­ta ya da ye­ni­do­ğan­da olum­suz bir et­ki gös­ter­me­sibek­len­mez.

Yan E.: De­ri­de ku­ru­ma, kı­zar­ma ya dayan­ma gi­bi ye­rel tah­riş be­lir­ti­le­ri tek tük gö­rü­le­bi­lir. Yan et­ki­ler,her za­man ge­ri­ye dö­nü­şüm­lü­dür ve te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­mez.

Doz Önerisi:De­ri En­fek­si­yon­la­rı: Has­ta de­ri böl­ge­si­ne (ter­ci­henak­şam yat­ma­dan ön­ce) in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür ve ha­fif­çeovuş­tu­ru­lur. Her uy­gu­la­ma­da, has­ta­lık­lı de­ri böl­ge­si­nin bü­tü­nü­neve bu­nun dı­şın­da­ki sağ­lık­lı de­ri­nin 2 cm ka­dar­lık bö­lü­mü­ne sü­rül­me­li­dir.De­ri kıv­rım­la­rı ara­sın­da­ki mi­koz­lar­da, ilaç sü­rül­dük­ten son­ra, ge­cebo­yun­ca, kıv­rım­lar ara­sı­na in­ce bir gaz­lı bez kon­ma­sı ya­rar­lı olur.Tır­nak En­fek­si­yon­la­rı:En­fek­tetır­nak ola­bil­di­ğin­ce dip­ten ke­si­lir. Gün­de bir kez uy­gu­la­nır ve tır­nakiçi­ne doğ­ru ovuş­tu­ru­lur. Has­ta tır­na­ğın bir bant­la ka­pa­tıl­ma­sı uy­gunolur. Has­ta­lı­ğın tek­ra­rı­nı ön­le­mek için, be­lir­ti­le­rin kay­bol­ma­sın­daniki haf­ta son­ra­sı­na ka­dar uy­gu­la­ma­ya de­vam edil­me­li­dir.

Exoderil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki