TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Factor von Wil­leb­rand Fla­kon IV     Er­Kim

Von Wil­leb­rand fak­tö­rü1000 IU

Ambalaj:1 fla­kon ve 20 mL çö­zü­cü, 1 trans­feriğ­ne­si, filt­re­li iğ­ne ve ha­va alım iğ­ne­si.

 End.: Ame­li­yat sı­ra­sın­da ve­ya şid­det­li trav­ma­lar­daolu­şan ka­na­ma­la­rın dur­du­rul­ma­sın­da ve kü­ra­tif ka­na­ma te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. He­mo­fi­li-A te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Du­yar­lıol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Eğer has­ta­nın fak­tör VI­II:C dü­ze­yiú%20 ise, bu ilaç ka­na­ma­nın ilk 12sa­ati sı­ra­sın­da tek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: İn­hi­bi­tör­süz ve özel­lik­le in­hi­bi­tör­lüvon Wil­leb­rand has­ta­lı­ğın­da ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si, ko­agü­las­yonbo­zuk­luk­la­rı te­da­vi­sin­de uz­man­laş­mış bir he­ki­min kont­ro­lün­de ya­pıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da gü­ve­nir­li­ği, kli­nik ça­lış­ma­lar­la ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan,ge­be­lik ve lak­tas­yon­da ke­sin ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­dir ola­rakQu­inc­ke öde­mi, ür­ti­ker, dö­kün­tü ve ateş gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Bu­gü­ne ka­dardi­ğer ilaç­lar­la bir et­ki­le­şim gö­rül­me­miş­tir. Bu­na rağ­men di­ğerilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­sı öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Fak­tör VI­II:C dü­ze­yi %40’a ulaş­tık­tan son­ra he­mos­tazgöz­le­nir. Fak­tör von Wil­leb­rand, sa­de­ce 6-12 sa­at son­ra fak­törVI­II:C dü­ze­yi­ni pik de­ğe­ri­ne ulaş­tı­rır. Te­ra­pö­tik re­jim­ler, has­ta­nınba­zal fak­tör VI­II:C dü­ze­yi­nin %20’den az ya da çok ol­ma­sı­na bağ­lı ola­rakfark­lı­lık gös­te­rir.

FactorvonWillebrand adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki