TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fe­not­ral Şu­rup     Mü­nir Şa­hin

Di­fen­hi­dra­mi­n HCI

Ambalaj: 12.5 mg/5 mLx100 mL’likambalaj.

Eşdeğeri:AllerjinŞurup: 12.5 mg/5 mLx100 mL (Günsa).

End.:Birantihistaminik olarak, saman nezlesi gibi mevsimsel allerjik rinit, tozlusolunum veya yiyeceklerden oluşan allerjik konjunktivit, komplike olmayan hafifallerjik deri reaksiyonları, akut safhası kontrol altına alınmış anafilaktikreaksiyonların tedavisinde epinefrin ile birlikte yardımcı tedavide kullanılır.Araçlarda hareket nedeniyle oluşan rahatsızlıkların korucu tedavisinde;yaşlılarda bazı potent ajanlara karşı tahammülsüzlük gösteren parkinsonizmolgularında kullanılır. Ayrıca gece uykularına yardımcı ola­rak gerektiğindekullanılır.

Kontr.E.:Di­fen­hid­ra­mi­nekar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da, pre­ma­tü­re ve ye­ni­do­ğan be­bek­ler­deve emziren annelerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yaş­lı has­ta­lar­da kul­la­nı­mın­dadik­kat ge­re­kir. An­ti­his­ta­mi­nik­le­rin ço­ğu ser­sem­lik ha­li­ne yol aç­tı­ğın­dan,mo­tor­lu ta­şıt sü­rü­cü­le­rin­de ya da dik­kat ge­rek­ti­ren alet­le­rin kul­la­nıl­dı­ğıiş­ler­de ça­lı­şan­lar­da, di­fen­hid­ra­min kul­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.An­ti­his­ta­mi­nik­ler, dar açı­lı glo­kom, id­rar re­tan­si­yo­nu, pros­tathi­pert­ro­fi­si ve pi­lo­ro­du­ode­nal obst­rük­si­yo­nu, hi­per­ti­ro­idi­si,hi­per­tan­si­yon ya da di­ğer kardiyovasküler has­ta­lı­ğı, kro­nik obst­rük­tifak­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve as­tı­mı olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te çok ge­rek­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de di­fen­hid­ra­minya da em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:SSS’de se­das­yo­nayol aça­bil­dik­le­ri gi­bi, özel­lik­le ço­cuk­lar­da pa­ra­dok­sal bir uya­rıl­ma­yayol aça­bi­lir­ler. Ağız­da ku­ru­ma, id­rar zor­lu­ğu, gör­me­de bu­la­nık­lıkve ka­bız­lık gi­bi an­ti­ko­li­ner­jik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir. Ay­rı­caepi­gast­rik ra­hat­sız­lık his­si, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kusma, is­hal yada ka­bız­lık, bron­şi­yal sal­gı­lar­da ko­yu­laş­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:MAO in­hi­bi­tö­rleriile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3-4x2-4 öl­çek ve 12yaşından küçük ço­cuk­lar­da 3-4x1-2 öl­çek­tir. Mak­si­mum gün­lük doz 5mg/kg’dir.

Fenotral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki