TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fen­tanyl-Janssen Am­pul      Janssen-Cilag

Fen­ta­nil sit­rat   

Ambalaj:100 µg/2 mLx50 am­pul : 500 µg/10 mLx50 am­pul­­.

 End.:Ge­nel ve­yaböl­ge­sel anes­te­zi­de ila­ve nar­ko­tik anal­je­zik ola­rak; dro­pe­ri­dolgi­bi bir nö­ro­lep­tik­le bir­lik­te anes­te­zik pre­me­di­kas­yon­da, anes­te­ziin­dük­si­yo­nun­da ve ge­nel ve­ya böl­ge­sel anes­te­zi­nin sür­dü­rül­me­sin­deila­ve ajan ola­rak; bü­yük ame­li­yat ge­çi­re­cek olan yük­sek risk al­tın­da­kihas­ta­la­ra ok­si­jen ile bir­lik­te anes­te­zik ajan ola­rak kullanılır.

Kontr.E.:Fen­ta­ni­leve diğer mor­fi­no­mi­me­tik­le­re aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bağım­lı­lık ya­pa­bi­lir. Fen­ta­nil,IV anes­te­zik­le­rin kul­la­nı­mın­da ve güç­lü opi­oid­le­rin so­lu­num sis­te­miet­ki­le­ri­nin ön­len­me­sin­de özel­lik­le eği­til­miş ki­şi­ler ta­ra­fın­danuy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Sık gö­rü­lenyan et­ki­ler so­lu­num dep­res­yo­nu, ap­ne, göğüs kas­la­rı­nı da et­ki­le­ye­bi­lenkas ri­ji­di­te­si, mi­yok­lo­nik ha­re­ket­ler, bra­di­kar­di, (ge­çi­ci) hi­po­tan­si­yon,bu­lan­tı, kus­ma ve baş dön­me­si­dir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­lar,ben­zo­di­ya­ze­pin­ler, nö­ro­lep­tik­ler, ha­lo­je­nik gaz­lar ve diğer non­se­lek­tifSSS dep­re­san­la­rı (ör­neğin al­kol) nar­ko­tik­le­rin ne­den ol­duğu so­lu­numdep­res­yo­nu­nu po­tan­si­ye­li­ze eder. Fen­ta­nil uy­gu­la­ma­sın­dan son­radiğer SSS dep­re­sa­nı ilaç­la­rın do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ninher­han­gi bir cer­ra­hi ve­ya anes­te­zik uy­gu­la­ma­dan 2 haf­ta ön­ce ke­sil­me­sige­nel­lik­le öne­ril­mek­te­dir. Bu­nun­la be­ra­ber, MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lete­da­vi­si sü­ren has­ta­lar­da, cer­ra­hi ve­ya anes­te­zik gi­ri­şim sı­ra­sın­dafen­ta­nil uy­gu­la­ma­sı­nın her­han­gi bir so­ru­na yol aç­ma­dığı bek çok ol­gubil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Has­ta­ne or­ta­mın­da ve uz­man ki­şi­ler­ce kul­la­nı­lır.

FentanylJanssen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki