TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fla­gentyl Tab­let   Eczacıbaşı

Sek­ni­da­zol

Ambalaj: 500 mgx4 tablet.

End.:En­ta­mo­e­bahis­toly­ti­ca’nın et­ken ol­du­ğu in­tes­ti­nalve he­pa­tik ame­bi­a­zis ile Tric­ho­mo­nasva­gi­na­lis’in ne­den ol­du­ğu üret­rit veva­ji­nit­le­r­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İmi­da­zoltü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­lik şüp­he­sin­de, ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da ve em­zi­ren ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sek­ni­da­zol pla­sen­ta ve an­ne sü­tü­ne ge­çer.

Uyar.: Te­da­vi sı­ra­sın­da has­ta­la­raal­kol­lü iç­ki­ler­den ka­çın­ma­la­rı söy­len­me­li­dir. Anam­ne­zin­de kandisk­ra­zi­si olan ol­gu­lar­da sek­ni­da­zol ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:İmi­da­zoltü­re­vi ilaç­la­rın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da gö­rül­me­si müm­kün yan et­ki­lerara­sın­da bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­lik­le­ri (ağız­da me­ta­liktat), glos­sit, sto­ma­tit gi­bi sin­di­ri­me iliş­kin ya­kın­ma­lar, ür­ti­kerve te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­le ge­ri dö­nüş­lü ha­fif lö­ko­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.Da­ha sey­rek ola­rak baş dön­me­si, ko­or­di­nas­yon bo­zu­klu­ğu, atak­si, pa­res­te­zi­ler,du­yu­sal ve mo­tor po­li­nev­rit­ler bil­di­ril­miş­tir. Bu­lan­tı, kus­ma vegast­ral­ji sey­rek ola­rak bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Sek­ni­da­zol,di­sul­fi­ram te­da­vi­siy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Var­fa­rin te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar­da ih­ti­yat­lı olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: İn­tes­ti­nal ame­bi­a­zis te­da­vi­sin­de, eriş­kin­ler­de2g ve 12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da 30 mg/kg he­sa­bıy­la tek doz ha­lin­deuy­gu­la­nır. Asemp­to­ma­tik amebi­a­zis­te ise ay­nı doz 3 gün sü­rey­le kul­la­nı­lır.He­pa­tik amebi­a­zis te­da­vi­sin­de eriş­kin­ler­de 1.5 g ve ço­cuk­lar­da 30mg/kg he­sa­bıy­la oluş­tu­ru­lan doz­lar 5 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Tric­ho­mo­nas vagi­na­li­s’in ne­den ol­du­ğu üret­rit ve va­ji­nit­ler­detek doz ha­lin­de 2 g uy­gu­la­nır.

Flagentyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki