TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flaton Dra­je    Bi­lim

Pank­re­a­tin 175 mg,he­mi­se­lü­laz 50 mg, sı­ğır saf­ra ekst­re­si 25 mg, si­me­ti­kon 50 mg

Ambalaj: 30 ve 60 dra­je­.

End.:Kro­nikpank­re­a­tit, saf­ra ke­se­si ve ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­dan kay­nak­la­nansin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı; mi­de-ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı ve a­me­li­yat­lar­danson­ra or­ta­ya çı­kan me­te­o­rizm ve sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı; çiğ­ne­megüç­lü­ğü olan, yaş­lı ve pro­tez­li kim­se­ler­de gö­rü­len sin­di­rim ye­ter­siz­lik­le­rive bo­zuk­luk­la­rı; ye­mek son­ra­sı şiş­kin­lik ve ge­ğir­me­le­re yol a­çangaz ya­kın­ma­la­rı ve sin­di­rim ye­ter­siz­lik­le­ri; kar­nın rad­yo­lo­jikmu­a­ye­ne­ye ha­zır­lan­ma­sın­da ba­ğır­sak gaz­la­rı­nın gi­de­ril­me­si a­ma­cıy­lakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı du­yar­lı o­lan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­lik­le­rin­de,bi­li­ru­bin dü­ze­yi yük­sek ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­da, saf­ra yo­lutı­ka­nık­lık­la­rın­da ve i­le­us­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Faz­la mik­tar­da a­lın­dı­ğın­da bu­lan­tıve is­hal ya­pa­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­le bir­lik­te 1-2 dra­je çiğ­nen­me­den yu­tu­lur.Rönt­gen mu­a­ye­ne­sin­den ve a­me­li­yat­lar­dan i­ki gün ön­ce her ye­mek­tenson­ra 2’şer dra­je a­lı­nır.

Flaton adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki