TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Ekim 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flo­ra­qu­in Va­ji­nal Tab­let aris

Di­i­yo­do­hi­drok­sik­i­no­le­i­n

Ambalaj: 100 mgx25 tablet.

End.:Pro­to­zo­asidve fun­gi­sid et­ki­li­dir. Tri­ko­mo­nas va­ji­ni­tis, mi­ko­tik va­ji­nit,nons­pe­si­fik ve ka­rı­şık va­ji­nit, post­kli­mak­te­rik (se­nil) va­ji­nit,lö­ko­re ve va­ji­nal prü­rit­te en­dik­e­dir. Ona­rım için uy­gun bir or­tamve de­odo­rant bir et­ki sağ­la­mak için ser­vik­sin ko­te­ri­zas­yo­nu ve­yako­ni­zas­yo­nu­nun ar­dın­dan ve post­par­tum en­do­ser­vi­­tis­de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:8-Hid­rok­si­ki­no­li­neve­ya iyot içe­ren müs­tah­zar­la­ra aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­larda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­le­re uy­gu­la­na­cak te­da­vi­de ila­cın an­ne vefe­tüs üze­ri­nde ya­rat­ma­sı ola­sı et­ki ile te­da­vi­den bek­le­nen so­nuçkar­şı­laş­tı­rıl­ma­lı­dır. 8-Hid­rok­si­ki­no­lin­ler­le uzun sü­ren yük­sekdoz­da oral te­da­vi­ler­de op­tik ne­uri­tis, op­tik at­ro­fi, pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­tigö­rül­dü­ğü ol­muş­tur. Va­ji­nal kul­la­nım­dan son­ra bu et­ki­le­rin gö­rül­dü­ğü­neiliş­kin bir bil­gi yok­tur. Hi­per­ti­ro­idiz­mi olan has­ta­la­ra dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.İla­cın uy­gu­lan­ma­sı ti­ro­id fonk­si­yon test­le­ri­ni ya­nıl­ta­bi­lir.

Yan E.: Yan et­ki­ler pek gö­rül­mez. Ba­zan,ön­ce­den var olan akın­tı, te­da­vi­nin ilk gün­le­rin­de ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: İki ve­ya da­ha faz­la menst­rü­el sik­lus sü­re­sin­cegün­de iki ıs­la­tıl­mış tab­let, yat­ma­dan ön­ce va­je­nin de­rin­li­ği­neyer­leş­ti­ri­lir. He­kim öne­ri­si­ne gö­re, ge­rek­ti­ğin­de ve­ya hij­ye­nikamaç­la ılık asit duş­lar ya­pı­la­bi­lir.

Floraquin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kızılay Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki