TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flu­da­ra FlakonSche­ring

Flu­da­ra­bin fos­fat

Ambalaj: 50 mgx5 flakon.

Flu­da­ra Film Kaplı Tablet

Flu­da­ra­bin fos­fat

Ambalaj: 10 mgx15 ve 20 tablet.

End.:B-hüc­re­sikro­nik lem­fo­si­tik lö­se­mi­nin bi­rin­cil ve ikin­cil te­da­vi saf­ha­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lıkdu­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­da­ra­bin­le te­da­vi edi­lenhas­ta­lar­da ağır ke­mik ili­ği sup­res­yo­nu, be­lir­gin ane­mi, trom­bo­si­to­pe­nive nöt­ro­pe­ni bil­di­ril­miş­tir. Flu­da­ra­bin ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­dı­ğın­daya da te­da­vi al­tın­day­ken bir ge­be­lik oluş­tu­ğun­da, has­ta, fe­tü­se ge­le­bi­le­cekza­rar­lar ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ği ön­le­yi­ci ön­lem­le­rin alın­ma­sı öne­ril­me­li­dir.Flu­da­ra­bi­nin ço­cuk üze­rin­de is­ten­me­yen et­ki­le­re yol aç­ma ola­sı­lı­ğıbu­lun­du­ğun­dan, ila­cın an­ne için öne­mi göz önün­de tu­tu­la­rak ya em­zir­me­ya da te­da­vi­ ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:Ge­nel­degö­rü­len yan et­ki­ler mi­ye­lo­sup­res­yon (nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nive ane­mi), ateş ve so­ğuk al­gın­lı­ğı, en­fek­si­yon, bu­lan­tı ve kus­ma­dır.Ay­rı­ca olu­şa­bi­le­cek yan et­ki­ler kı­rık­lık, yor­gun­luk, iş­tah­sız­lıkve hal­siz­lik­tir. Flu­da­ra­bin te­da­vi­si al­tın­da KLL has­ta­la­rın­dacid­di opur­tu­nis­tik en­fek­si­yon­lar mey­da­na gel­miş­tir.

Doz Önerisi:Fludara Flakon: Eriş­kin­ler için öne­ri­len doz IVuy­gu­la­ma şek­lin­de, 5 gün peş pe­şe her gün 25 mg/m2 vü­cut yü­ze­yi­dir.Kür­ler 28 gün­lük ara­lık­lar­la tek­rar­la­nır. Fludara Film Tablet: Yetişkinlerde öneri­len doz, oral yoldan, birbiriniizleyen 5 gün için, her gün 40 mg fludarabin fosfat/m2 vücutyüzeyidir. Kürler28 günlük aralarla tekrarlanır. Fludara Tablet boş mideye ya da yemekle beraber alınabilir. Tabletlerbütün halde su ile yutulmalı, çiğnenmemeli ve kırılmamalıdır.

Fludara adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki