TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fol­bi­ol Tab­letİ.E.Ula­gay

Fo­lik asit

Ambalaj: 5 mgx25 tablet.

End.:Ço­cuk­la­rınme­ga­lob­las­tik ane­mi­si: Ne­de­nibes­len­me bo­zuk­lu­ğu, bü­yü­me sı­ra­sın­da ar­tan fo­lik asit ge­rek­si­ni­mi,en­fek­si­yon ve is­hal­ler­dir. Ge­be­likme­ga­lob­las­tik ane­mi­si: Ge­li­şenfe­tu­sun fo­lik asi­de çok ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­dan özel­lik­le ge­be­li­ğinson tri­mes­te­rin­de, ikiz ge­be­lik­ler­de ve çok do­ğum ya­pan ka­dın­lar­dame­ga­lob­las­tik ane­mi ge­li­şe­bi­lir. Ma­lab­sorp­si­yo­na bağ­lı ane­mi: Ro­ma­to­id art­rit ve yay­gın de­ri has­ta­lık­la­rıy­labir­lik­te gö­rü­len me­ga­lob­las­tik ane­mi, he­mo­li­tik ane­mi­ye bağ­lı me­ga­lob­las­tikane­mi.

Uyar.: Fo­lik asit ve­ya B12 vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ğin­dege­li­şen mak­ro­si­ter ane­mi­ler bu vi­ta­min­ler­den her­han­gi bi­ri­nin ve­ril­me­siy­ledü­zel­ti­le­bi­lir. Fa­kat ane­mi­nin ne­de­ni B12 vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ğiy­se,fo­lik asit­le he­ma­to­lo­jik de­ği­şik­lik­ler dü­zel­til­se de nö­ro­lo­jikbe­lir­ti­ler dü­zel­ti­le­mez. Ak­si­ne, iler­le­ye­rek ta­mi­ri ola­­nak­sız ha­sar­la­rayol aça­bi­lir. Bu ne­den­le per­ni­si­yöz ane­mi­de ke­sin ta­nı kon­ma­dan te­da­vi­yege­çil­me­me­li ve fo­lik asit tek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eğer ge­re­ki­yor­safo­lik asit an­cak ye­ter­li mik­tar­da B12 vi­ta­mi­niy­le bir­lik­teve ted­bir­li ve­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu gün­de ye­mek­ler­le bir­lik­te alı­nan1-4 tab­let ve sü­rek doz gün­de ½-2 tab­let­tir. Ge­be­ler­de me­ga­lob­las­tikane­mi­yi ön­le­mek için ½-1 tab­let ve ço­cuk­lar­da ek­sik­lik du­ru­mu­na gö­re,gün­de 1-3 tab­let kul­la­nı­lır.

Folbiol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki