TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ga­ma­ku­il FilmTab­letEm­bil

Fenp­ro­ba­mat

 Ambalaj: 400 mgx40 tablet.

Eşdeğeri:GamaflexFilm Tablet: 400mgx40 dra­je (Abdi İbrahim).

Ga­ma­ku­il Su­po­zi­tu­var

Fenp­ro­ba­mat

Ambalaj: 800 mgx15 su­po­zi­tu­var­.

End.:Kas is­ke­letsis­te­mi has­ta­lık­la­rın­da: Ek­lem ro­ma­tiz­ma­sı, dis­ko­pa­ti­ler, spon­di­lart­roz,lum­ba­go, si­ya­tal­ji ve tor­ti­ko­li­se bağ­lı kas ağ­rı­la­rı­nda; bur­kul­mave ben­ze­ri trav­ma­la­ra bağ­lı ağ­rı­lar­da. Nö­ro­lo­ji­de: He­mip­le­ji, pa­rap­le­ji, mul­tiplskle­roz ve se­reb­ral pa­ra­li­zi­de gö­rü­len kas spas­ti­si­te­sin­de. Psi­ki­yat­ri­de: Stres, aşı­rı yor­gun­luk gi­bi du­rum­lar­dave elekt­ro­şok te­da­vi­si ön­ce­sin­de. Diş he­kim­li­ğin­de: Diş çe­ki­min­den ön­ce ve ağ­rı­lıçe­ne kont­rak­si­yon­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Mi­yas­te­niagra­vis­li has­ta­la­ra, ge­be ka­dın­la­ra ve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Fi­zik gü­cü ve men­tal uya­nık­lı­ğıazal­ta­bi­le­ce­ğin­den, te­da­vi gö­ren­ler mo­tor­lu araç kul­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:­Aler­jikde­ri dö­kün­tü­le­ri, uyu­şuk­luk, mi­de bu­lan­tı­sı, is­hal, pa­ras­te­zi,hal­siz­lik gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, he­ye­can vegör­me bo­zuk­lu­ğu da or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Sant­ral si­nirsis­te­mi dep­re­san­la­rı, al­kol ve psi­kot­ro­p ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Gamakuil Film Tablet: Ye­tiş­kin­le­re gün­de 3x1-2 film tab­let, tok kar­nı­nave­ri­lir. Gamakuil Supozituvar: Eriş­kin­ler­e gün­de 3x1-3 su­po­zi­tu­var uy­gu­la­nır.

Gamakuil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki