TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gan­sol Dam­laSa­no­vel

Sül­fi­so­ksa­zol

Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik dam­la­lık­lışişe.

End.:To­pi­kalo­la­rak du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­duk­la­rı kon­junk­ti­vit,kor­ne­al ül­ser­ler, tra­hom ve gö­zün di­ğer yü­ze­yel en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Kla­mid­yal of­tal­mik en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­desül­fi­sok­sa­zol i­le to­pi­kal te­da­vi­nin ya­nı sı­ra o­ral yol­dan sül­fo­na­mid­lerve­ya tet­ra­sik­lin uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Sül­fo­na­mid­le­rea­şı­rı du­yar­lı­ğı bi­li­nen ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pü­rü­lan ek­sü­das­yo­nun bu­lun­du­ğu göz ve il­gi­lido­ku­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Gö­ze to­pi­kal o­la­rakuy­gu­la­nan sül­fi­sok­sa­zo­lun sis­te­mik e­mi­li­mi­nin çok dü­şük ol­ma­sı­narağ­men, ge­be­ler­de i­laç pla­sen­ta­ya ge­çe­ce­ğin­den; em­zi­ren an­ne­ler­dede sü­te ge­çiş söz ko­nu­su ol­du­ğun­dan bu dö­nem­ler­de uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Gö­ze uy­gu­lan­dı­ğın­da çok sey­rek o­la­rak yan­ma vebat­ma his­si o­luş­tu­ra­bil­mek­te­dir. Ay­rı­ca sül­fo­na­mid­li so­lüs­yon­la­rınto­pi­kal uy­gu­lan­ma­sı sis­te­mik sen­si­ti­zas­yo­na; bu da da­ha son­ra­kisis­te­mik sül­fo­na­mid uy­gu­la­ma­la­rın­da a­ler­jik re­ak­si­yon­la­rın or­ta­yaçı­kı­şı­na ne­den o­la­bil­mek­te­dir.

Etkileş.: Gü­müş i­çe­ren preparatlarla bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Gen­ta­mi­sin sül­fat of­tal­mik so­lüs­yon­la­rı i­le eş­za­man­lı uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Her 3-4 sa­at­te bir her gö­ze 2-3 dam­la dam­la­tıl­ma­sıö­ne­ri­lir. Te­da­vi, semp­tom­lar or­ta­dan kal­kın­ca­ya ve göz ta­ma­men i­yi­le­şin­ce­yeka­dar sür­dü­rül­me­li­dir. Uy­gu­la­ma, göz iç ki­ri­şi­ne dam­lat­ma ve buiş­lem­den son­ra göz iç kö­şe­si­ne par­mak­la ba­sı­la­rak, i­la­cın a­kıpgit­me­si en­gel­le­ne­rek ya­pıl­ma­lı­dır.

Gansol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki