TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gast­ro­si­din Tab­let   Ec­za­cı­ba­şı

Fa­mo­ti­di­n

Ambalaj: 20 mgx60 tab­let :: 40 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: Du­ovelFilm Tab­let: 20 mgx60 tab­let, 40 mgx30 tablet (Sa­no­vel); Fa­mo­dinTab­let: 20 mgx60 tab­let, 40 mgx30 tablet (İl­san); Fa­mo­gast FilmTab­let: 20 mgx60 tab­let, 40 mgx30 tablet (Sa­ba); Fa­mo­serFilm Tab­let: 20 mgx60 tab­let, 40 mgx30 tablet (Bi­o­far­ma); Fa­mo­tepTab­let: 40 mgx30 tablet (Ye­ni İlaç); Fa­mot­sanTab­let: 20 mgx60 tab­let, 40 mgx30 tablet (Drog­san); Gas­terolFilm Tab­let: 40 mgx30 tablet (Terra); Gas­ti­famFilm Tab­let: 40 mgx30 tablet (Mü­nir Şa­hin); Gast­ro­famFilm Tab­let: 40 mgx30 tablet (Ata­bay); Ne­o­tabFilm Tab­let: 40 mgx30 tablet (De­va); Ne­vo­famTab­let: 20 mgx60 tab­let, 40 mgx30 tablet (Mustafa Nevzat); No­ti­dinFilm Tab­let: 40 mgx30 tablet (No­bel); Pep­difFilm Tab­let: 40 mgx30 tablet (Sanofi-Aventis).

End.:Du­ode­nalül­ser ve benign gast­rik ül­ser­le­rin te­da­vi­sin­de, du­ode­nal ül­ser­le­rinnük­sü­nü ön­le­me­de, Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu gi­bi aşı­rı sek­res­yondu­rum­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Fa­mo­ti­di­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Lak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­mazve 18 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Böb­rekfonk­si­yon ye­ter­siz­li­ğin­de ted­bir­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­sı kesin ge­re­ki­yor­sa tıb­bi kont­rol al­tın­da ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Na­di­renbaş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ka­bız­lık ve­ya di­ya­re­ye rasla­na­bi­lir.

Doz Önerisi:Du­o­de­nal Ül­se­rin­ Baş­lan­gıç Te­da­vi­si: Öğüt­le­nen doz, ak­şam­la­rı yat­ma­danön­ce 40 mg’dir. Te­da­vi sü­re­si 4-8 haf­ta­dır. Du­ode­num ül­se­ri nüks­le­ri­niön­le­mek için, ak­şam yat­ma­dan ön­ce 20 mg fa­mo­ti­din öğüt­le­nir. Bu türte­da­vi­ye ge­nel­lik­le 6 ay de­vam edi­lir. Se­lim Mi­de Ül­se­ri: Öğüt­le­nen fa­mo­ti­din do­zu gün­de1 kez ak­şam yat­ma­dan ön­ce 40 mg’dir. Te­da­vi sü­re­si 4-8 haf­ta­dır. Zol­lin­ger-El­li­son Send­ro­mu:Da­ha ön­cean­ti-sek­re­tu­var te­da­vi gör­me­miş has­ta­la­ra, her 6 sa­at­te 20 mg fa­mo­ti­dinve­ri­lir.

Gastrosidin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki