TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ga­ya­ben Şu­rup    Bi­lim

Kar­be­ta­pen­tan sit­rat8.3 mg, di­fen­hid­ra­min HCl 10 mg, po­tas­yum sul­fo­ga­ya­ko­lat 133 mg,gayafe­ne­sin 100 mg/15 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe, öl­çe­ğiy­lebir­lik­te.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı,gri­pal en­fek­si­yon­lar ve al­ler­ji gi­bi ne­den­ler­le bo­ğaz ve bronş­la­rıntah­ri­şi­ne bağ­lı ök­sü­rük­le­rin ha­fif­le­til­me­si ve semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: An­ti­his­ta­mi­nik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­­lar­dave 3 ay­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bi­le­şim­de­ki an­ti­his­ta­mi­nik ne­de­niy­le uyu­şuk­luk,uyuk­la­ma ha­li ve ref­leks kay­bı­na ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, teh­li­ke­lima­ki­ne ve mo­tor­lu araç kul­la­nı­mı, yük­sek yer­ler­de ça­lış­mak gi­bi du­rum­lar­dadik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Gayaben ile bir­lik­te se­da­tif­ler, hip­no­tik­ler, baş­ka an­ti­his­ta­mi­nik­liilaç­lar ve­ya al­kol dep­re­san et­ki­yi ar­tı­ra­ca­ğın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.1 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: An­ti­his­ta­mi­nik­ler ba­zı ki­şi­ler­de uyu­şuk­luk,uyuk­la­ma, baş dön­me­si, ağız ku­ru­lu­ğu ya­pa­bi­lir.

Doz Önerisi: 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da ve eriş­kin­ler­de4-6 sa­at aray­la gün­de 3-6 kez 10-20 mL do­zun­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gün­lükdoz 120 mL’yi aş­ma­ma­lı­dır. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 4-6 sa­at aray­la3-6 kez 5-10 mL do­zun­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gün­lük doz 60 mL’yi aş­ma­ma­lı­dır.2-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 4-6 sa­at aray­la gün­de 3-6 kez 2.5-5 mL do­zun­dauy­gu­lan­ma­lı­dır. Gün­lük doz 30 mL’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Gayaben adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki