TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ge­lo­caps Po­mat   Bi­o­far­ma

Kap­si­kum ole­ore­sin1 g, ka­fur 2 g, öka­lip­tol 2 g, men­tol 0.5 g, te­re­ben­tin esan­sı 3.5 g

Ambalaj: 40 g’lik tüp­.

End.: Ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, fib­ro­sit, mi­yo­sitve di­ğer art­ral­ji ve mi­yal­ji­ler­de; post­her­pe­tik nev­ral­ji, ağ­rı­lıdi­ya­be­tik nö­ro­pa­ti ve di­ğer pe­ri­fe­rik sen­so­ri­yel nö­ro­pa­ti venev­ral­ji­ler­de; mus­ku­los­ke­le­tal sis­te­min postt­rav­ma­tik ağ­rı­lısend­rom­la­rın­da (ezik, bur­kul­ma, ge­ril­me, kop­ma, çı­kık, at­le­tik dar­beve ka­za­­lar); lo­kal sir­kü­las­yon bo­zuk­lu­ğu ve azal­ma­sı­na bağ­lı send­rom­lar­da(yü­zey­sel trom­bo­fi­le­bit, fi­le­bit, fi­le­bot­rom­boz, pe­ri­fi­le­bitson­ra­sı ağ­rı­lar); spor fa­ali­yet­le­rin­den ön­ce ve son­ra, yo­rul­ma vezor­lan­ma­ya bağ­lı kas ağ­rı ve kramp­la­rı, spor­dan ön­ce ça­buk ısın­ma­yısağ­la­mak için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Açık ya­ra ve de­ri lez­yon­la­rı,ak­tif der­ma­toz­lar­da ve du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tek ilaç ola­rak kul­la­nıl­ma­lı,baş­ka ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Mu­ko­za­la­ra, göz, ağız çev­re­si­ne,ge­ni­tal böl­ge­le­re, kıv­rım­lı de­ri böl­ge­le­ri­ne sü­rül­me­me­li­dir.Açık ya­ra­la­rı, çıp­lak ve­ya so­yul­muş de­ri yü­zey­le­ri­ne, en­fek­te de­ri­yeuy­gu­la­mak­tan ka­çın­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de,ola­sı risk/ya­rar ora­nı dik­ka­te alın­ma­lı­dır. 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­rauy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Sü­rül­dü­ğü böl­ge­de kuv­vet­libir sı­cak­lık ve yan­ma duy­gu­su oluş­tu­rur. Bu kap­sa­isi­nin nor­mal far­ma­ko­lo­jiket­ki­si­dir. Ra­hat­sız ede­cek de­re­ce­ye va­rır­sa, söz ko­nu­su böl­ge­yebir pa­mu­ğa em­di­ril­miş zey­tin­ya­ğı sü­rü­le­rek kont­rol edi­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez ağ­rı­yan böl­ge­ye ovuş­tu­ru­la­rak sü­rü­lür.Ço­cuk­lar­da va­ze­lin ve­ya zey­tin ya­ğıy­la 4 mis­li sey­rel­ti­le­rek kul­la­nıl­ma­lı­dır.Sü­rü­len yer açık bı­ka­rı­lır ve­ya gaz be­ziy­le ha­fif­çe ör­tü­lür. Sı­kıban­daj uy­gu­la­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Gelocaps adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki