TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ge­ra­kon Tab­let    Mü­nir Şa­hin

Pa­ra­se­ta­mol 325mg, fe­nil­efrin 5 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 2 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

Ge­ra­kon Fort Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 650mg, fe­nil­efrin HCI 10 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 4 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

End.:Grip veso­ğuk al­gın­lı­ğı­na bağ­lı baş ağ­rı­sı, kas ağ­rı­sı, bo­ğaz ağ­rı­sı, vü­cutkır­gın­lı­ğı, ateş, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, nez­le, ak­sır­ma, göz­de su­lan­mave ka­şın­tı du­rum­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Etkin madde­ler­den bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler bo­zuk­luk,hi­per­ti­ro­idizm, di­ya­bet, ast­ma, glo­kom, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğerhas­ta­lı­ğı, böb­rek bo­zuk­lu­ğu, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rarre­tan­si­yo­nu gi­bi du­rum­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dik­kat ge­rek­ti­renma­ki­ne­ler­de ça­lı­şan­lar, teh­li­ke­li ve­ya yük­sek yer­ler­de ça­lı­şan­lar,araç kul­la­nan­lar, ilacı kullanırken­ gi­bi iş­le­ri yap­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: De­ri dö­kün­tü­sü, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, ta­şi­kar­di,baş dön­me­si, na­di­ren gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar, se­das­yon, ağızku­ru­lu­ğu, özel­lik­le ço­cuk­lar­da ir­ri­ta­bi­li­te gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: An­ti­his­ta­mi­nik­ler, al­kol ve an­ti­dep­re­san­la­rınet­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar. An­ti­epi­lep­tik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar ve al­kol pa­ra­se­ta­mo­lün ya­rı öm­rü­nü uza­ta­bi­lirve tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. An­ti­kon­vül­zan­lar ve ste­ro­id ya­pı­lıoral kont­ra­sep­tif­le­rin kro­nik kul­la­nı­mı pa­ra­se­ta­mo­lün te­ra­pö­tikdü­zey­le­re ulaş­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­lir­ler. Me­tok­lop­ra­mid pa­ra­se­ta­mo­lünin­ce ba­ğır­sak­lar­da emilimini hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de her 4 sa­at­te 2 tab­let, 24 sa­at­te8 tab­let aşıl­ma­ma­lı­dır. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da her 4 sa­at­te bir 1tab­let öne­ri­lir, 24 sa­at­te 4 tab­let aşıl­ma­ma­lı­dır. 6 ya­şın­dan kü­çükço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Gerakon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki