TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Nisan 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gi­ne­ra Dra­je   Schering

Eti­ni­lest­ra­di­ol0.03 mg, ges­to­den 0.075 mg

Ambalaj: 21 dra­je­lik tak­vim­li ambalaj.

Eşdeğeri: MinuletDraje: 21 draje (Wyeth).

End.:Bu kom­bi­nas­yonöne­ril­di­ği şe­kil­de uy­gu­lan­dı­ğın­da, nor­mal­de döl­len­me için bir yu­mur­ta­nınol­gun­laş­ma­sı ön­le­nir. Ra­him boy­nu sal­gı­sı, er­kek to­hum hüc­re­le­ri­ninge­çi­şi­ni en­gel­le­ye­cek şe­kil­de de­ği­şir. Bun­dan baş­ka ra­him içi de­ri­si,döl­len­miş bir yu­mur­ta­nın ka­bu­lü için ye­ter­li de­re­ce­de ha­zır­lan­maz.Böy­le­ce, çe­şit­li yön­ler­den ge­be­lik ön­len­miş olur.

Kontr.E.:Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli kara­ci­ğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tü­mö­rü varlığı yada öyküsü; eğer seks stero­id­lerinden etki­leniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bile­şimdeki maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlık.

Uyar.:Emzirenanne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımıgenellikle önerilmemelidir.

Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı, baş ağrısı, migren, libidoda deği­şiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıdadeğişiklikler, çeşitli deri has­talıkları, sıvı tutu­lu­mu, vücut ağırlığındadeğişiklik, aşırı duyarlılık reaksiyonu görü-lebilir.

Etkileş.:Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etki­leş­­me­­leri çekilmekanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etkihidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbama­zepin ve rifampisin ilegösterilmiştir, okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında dakuşkular vardır.

Doz Önerisi: Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergünyaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 günboyunca her­gün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıklaçekilme kana­ma­sının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bukanama ge­nel­likle son drajenin alınmasını izleyen 2.-3. gün başlar ve birsonraki pa­kete başlandığında kesilmemiş olabilir. Eğer kullanıcı drajesinialmakta, 12 saatten daha az geç kal­mışsa kontraseptif koruyuculuk azalmaz.Hatırlanır hatırlanmaz draje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibialınmaya devam edilmelidir.

Ginera adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası  Kalp Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki