TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Glimax Çentikli Tabletaris

Glimepirid

Ambalaj: 1 mgx30 ve 60 çentikli tablet:: 2 mgx30 ve 60 çentikli tablet:: 3 mgx30 ve 60 çentikli tablet.

Eşdeğeri:AmarylÇentikli Tablet: 1 mgx30tab­let, 2 mgx30 tab­let, 3 mgx30 tablet (Sanofi-Aventis); DiamepridTablet: 1 mgx30 tab­let, 2 mgx30tab­let, 3 mgx30 tablet (Abdiİbrahim); Glirid ÇentikliTablet: 1 mgx30 tab­let, 2 mgx30 tab­let, 3 mgx30 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Kan şe­ke­ridü­zey­le­ri­nin tek ba­şı­na di­yet, fi­zik­sel eg­zer­siz ve ki­lo kay­bı ileye­te­rin­ce kont­rol edi­le­me­di­ği in­sü­li­ne ba­ğım­lı ol­ma­yan (tip II)di­ya­bet ol­gu­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozuklu­ğunda,insüline geçiş gereklidir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyar.: Oral hipoglisemik ilaçlarınuygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kı­yaslakardiyovasküler mortalitede artışla bağıntılı oldu­ğu bildirilmiştir. Op­ti­malkan şe­ke­ri kont­ro­lü­nü sağ­la­mak için; doğ­ru bes­len­me, dü­zen­li ve ye­ter­lifi­zik­sel eg­zer­siz ve eğer ge­rek­li ise ki­lo kay­bı, en az dü­zen­li gli­me­pi­ridalı­mı ka­dar önem­li­dir. Hi­po- ve­ya hi­perg­li­se­mi­ye bağ­lı ola­rak dik­katve re­ak­si­yon bo­zu­la­bi­lir; ta­şıt ve­ya ma­ki­ne kul­la­nı­m ye­te­ne­ğiet­ki­le­ne­bi­lir.

Yan E.: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.

Etkileş.: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoa­gülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACE inhibitörleri,fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler, tetrasiklinler,MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid, mikonazol, yüksek dozparenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol, sempatolitik, siklo-, tro-ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisini artırabilir. Estrojenler veprogestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler, tiroid sitümile edenajanlar, glukokorti­ko­itler, fenotiyazin türevleri, klorpromazin, adrenalin vesempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit ve nikotinik asit deriveleri,(uzun süreli kullanılan) laksatif­ler, fenitoin, diazoksit, glukagon,barbitüratlar ve rifam­pisin, asetazolamid. H2 antagonistleri,beta-blokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücü etkinin artmasına yada zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridin kan şekerini düşü­rücüetkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilir ya dazayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya daazalabilir.

Doz Önerisi: Alı­şıl­mış baş­lan­gıç dozu, günde bir kez 1 mg’dir (2mg'yi geç­me­me­lidir). Eğer ge­rekli ise günlük doz artırılabilir. Artışdüzenli kan şekeri izlemelerine dayan­dırılmalı ve kademeli olarak: örne­ğinbir ile iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre: 1 mg-2 mg-3mg-4 mg-6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilendiyabetli hastalarda alışılmış doz aralığı günde 1 ile 4 mg'dir.

Glimax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki