TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gyno Ca­nes­ten 1 Va­ji­nal Tab­letBa­yer

Klot­ri­ma­zol

Ambalaj: 500 mgx1 tab­let ve ap­li­ka­tör.

End.:Genitalbölgelerde mantarların (ço­ğunlukla Candida) neden olduğu enfeksiyonlar(vajinit) ve klotrimazole duyarlı bakterilerin neden olduğu sü­perenfeksiyonlar; mantarların (genellikle maya mantarları) ve triko­mo­naslarınneden olduğu enfeksiyöz vajinal akıntı ve vajinit tedavisinde en­dikedir. Trichomonas vaginalis'in nedenolduğu kesin olarak teşhis edilen enfeksiyonların güvenilir bir şekildegiderilmesi için ayrıca bir oral triko­mo­nasit de reçete edilmelidir.

Kontr.E.: Klot­ri­ma­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tıb­bi zo­run­lu­luk dı­şın­da ge­rek­me­dik­çe ge­be­liğinilk 3 ayında kulla­nıl­mamalıdır. Gebeliğin özellikle son 4-6 haftasında doğumkana­lı­nın sağ­lıklı olması sağlanmalıdır.

Yan E.: Tüm bedende alerjik reaksiyon, ağrı; deri ve eklerindekaşıntı, kıza­rıklık; hipotansiyon, senkop, diyare, bulantı ve dispne nadirengörülür.

Doz Önerisi: Özel­lik­le man­tar­la­rın oluş­tur­du­ğu va­gi­ni­tis­ler­de,ge­nel­lik­le tek doz te­da­vi ye­ter­li­dir. Tab­let ter­ci­hen ge­ce ya­tar­kenva­ji­na­ya ola­bil­di­ğin­ce de­ri­ne yer­leş­ti­ril­me­li­dir. Bu en iyi şe­kil­de,sırt üs­tü ya­ta­rak ve ba­cak­lar ha­fif­çe yu­ka­rı kal­dı­rıl­mış du­rum­daya­pı­lır. Te­da­vi menst­rü­as­yon baş­la­ma­dan ön­ce ta­mam­lan­ma­lı, adetdö­ne­min­de te­da­vi ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Ge­rek­ti­ğin­de te­da­vi tek­rar­la­na­bi­lir.Ge­nel­­likle vajina ve vulvanın her ikisi de etkilendiği için, karma birtedavi (her iki bölgenin de tedavisi) uygulanma­lıdır. Özellikle candidavulvitis veya candida balanitiste reenfeksiyonu önlemek için, hastanın eşi deaynı zamanda lokal olarak Canesten Krem kullanmalıdır. Gebelik sıra­sında Gyno Canesten vajinal tabletleri ile tedavi,aplikatör kullanılmadan yapılmalıdır. Gyno Canesten vajinal tablet, prezervatif ve diyafram gibi lateksürünlerinin etkinliğini ve güvenirliğini azaltabilir. Bu etki geçicidir veyalnızca tedavi süre­since meydana gelir.

GynoCanesten adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki