TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gyno-Ferro Sa­nol Kap­sül Ade­ka

Fer­ro gli­sin sül­fat567.7 mg, fo­lik asit 0.5 mg, B12 vi­ta­mi­ni 2.5 µg

Ambalaj: 30 kapsül.

End.:Özelliklegebelik ve laktasyon dönemin­de­ki de­mir, folik asit ve B12vitamini desteği olmak üze­re değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demireksikliği anemi­si­nin tedavisi ve profilaksisinde endike­dir.

Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibiri­ne karşı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir. Hemo­kro­ma­tozlarda,kronik hemolizler, sidero­ak­restik anemiler, kur­şun anemileri, talasemilerdekullanımı kontrendikedir. Ağır ka­ra­ciğer ve böbrek has­talıklarındakullanılmamalıdır. Bağırsak tümö­rü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yan E.: İshal, kabızlık, mide yanması vekusma gibi gastrointestinal yakınmalar nadir olarak meydana ge­le­bilir. Yüksekdozlarda kulla­nım­da nadiren santral sinir sistemine ait bozukluklar meydanagele­bilir. Çok nadir olarak allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Tedavisüresince dışkı renginin koyulaşması önemli değildir.

Etkileş.: De­mi­rin ba­ğır­sak ka­na­lın­dan emi­li­mi ba­zı bit­ki­selmad­de­ler ta­ra­fın­dan, ör­ne­ğin fi­tin, ok­sa­lat­lar ve fos­fat­lar ilekah­ve, çay, süt gi­bi içe­cek­ler­le en­gel­len­mek­te­dir. Tet­ra­sik­lin­le be­ra­ber ve­ril­di­ğin­deher iki mad­de­nin de re­zorp­si­yo­nu aza­lır. Ko­les­ti­ra­min ve an­ta­sit­ler(Ca+2, Mg+2, Al+3 tuz­la­rı) ile ve­ril­di­ğin­dede­mir emi­li­mi en­gel­le­nir. Pe­ni­si­la­min ve oral al­tın bi­le­şik­le­ride­mir­le bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de ab­sorp­si­yon­la­rın­da dü­şüş göz­le­nir.Ba­ğır­sak mu­ko­za­sı­na olan ir­ri­tan et­ki­si sa­li­si­lat­lar, fe­nil­bu­ta­zon,ok­si­fen­bu­ta­zon alı­mı ile ar­tar. De­mir te­da­vi­sin­de Ben­zi­din testipo­zi­tif çı­ka­bi­lir. Sitostatikler, sülfonamid, antiepileptikler vebarbitüratlar folik asit emilimini azaltabilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1kapsül çiğnenmeden bir bardak su ile alınır. Belirgin demir eksikliğindeyetişkin ve 15 yaşından büyüklerde veya 50 kg’den fazla vücut ağırlığı olangenç­lerde hekim önerisine göre doz günde 2-3 kapsüle çıkarılabilir.

GynoferroSanol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki