TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hi­dan­tin Tab­let    Yeni İlaç

Fe­ni­to­in sod­yum

Ambalaj: 100 mgx80 tab­let­.

End.:Antiepileptikolarak, tonik-klonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetlerinkontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonra­sında görülen nöbetlerin önlenmesiiçin kullanılır. Antiaritmik ola­rak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlıtaşikardiler ile akut miyokard enfarktüsüne bağlı taşi­kardilerde ve her tipventriküler aritmilerin teda­visinde kullanılır.

Kontr.E.:Fenitoinve diğer hidantoinlere aşırı duyarlığı olanlarda ve hipo­glisemik ya da diğersebeplere bağlı nöbetler ile petit-mal nöbet­lerde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi artarda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerdekullanımına kakar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya dafetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulma­lıdır. Fenitoin kullanan annelerinbebeklerini emzirmeleri önerilmez. Fenitoin insülin salgılanmasını inhibe eder.

Yan E.:En sıknistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görüle­bilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğir­me de görülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntü­ler, eksfolyatif dermatit, lupuseritematozus, Stevens-Johnson sendromuna da raslanmış­tır.

Etkileş.: Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diaze­pam, dikumarol, disülfiram, estrojenler,H2 antagonistleri, halo­tan, izoni­yazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenil butazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler,tolbuta­mit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karma­zepin,sodyum valproat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat isefenitoinin serum düzeyini azaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preparatlarlafenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyinibazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: An­ti­kon­vül­zif te­da­vi baş­lan­gı­cın­da ye­tiş­kin­ler­degün­lük sü­rek doz 300-400 mg o­lup, ge­rek­ti­ğin­de 600 mg’ye çı­karı­la­bi­lir.Yük­le­medo­zu o­la­rak 1 g, 400 mg ve 300 mg’lik 3 do­za bö­lü­ne­rek 2 sa­at­lik a­ra­lar­lave­ri­lir. An­ti­a­rit­mik o­la­rak 15 mg/mL’yi geç­me­ye­cek bir plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu ö­ne­ri­lir.

Hidantin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki