TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

His­ta­­zol Tab­let   İ.E.Ula­gay

As­te­mi­zol

Ambalaj: 10 mgx10 tablet.

End.:De­ri ileil­gi­li al­ler­ji­ler­de, der­ma­tit ve al­ler­jik göz ka­şın­tı­la­rın­da,özel­lik­le konjunktivit ve mev­sim­sel ve yıl boyu sü­ren aler­jik ri­nit, bö­ceksok­ma­la­rın­dan olu­şan al­ler­jik du­rum­lar­da, ür­ti­ker ve ek­ze­ma­da,kro­nik nez­le­de te­da­vi edi­ci ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:As­te­mi­zo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. As­te­mi­zolün, ke­to­ko­na­zo­luntab­let ve­ya süs­­pan­si­yon for­muy­la bir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da kul­la­nı­mısa­kın­ca­lı­dır. Kon­je­ni­tal QT send­ro­mu olan, an­ti­arit­mal, ter­fe­na­dinve­ya erit­ro­mi­sin gi­bi QT uza­ma­sı­na yol aça­bi­le­cek ilaç­lar kul­la­nanve­ya te­da­vi edil­me­miş hi­po­ka­le­mi­si olan has­ta­lar­da as­te­mi­zolkul­la­nı­mı sa­kın­ca­lı ola­bi­lir. Ge­be­ler­de kul­la­nı­lır­ken ila­cın ya­rar­la­rı ve ne­denola­bi­le­ce­ği yan et­ki­ler göz önü­ne alın­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­lır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Uzun sü­re­likul­la­nım­da ki­lo ar­tı­şı­na ne­den olur. En­der ola­rak an­ji­yo­ödem, bron­kos­pazm,fo­to­sen­si­ti­vi­te, ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­le­ri, ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­largi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. As­te­mi­zol kul­la­nanhas­ta­lar­da na­di­ren kon­vül­zi­yon, se­lim pa­res­te­zi­ler, mi­yal­ji/art­ral­ji,ödem, ruh­sal du­rum bo­zuk­luk­la­rı, in­som­nia, ka­bus gör­me, tran­sa­mi­nazyük­sel­me­le­ri ve he­pa­tit ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Di­ğer azol gru­bu an­ti­mi­ko­tik­lerve mak­ro­lid gru­bu an­ti­bi­yo­tik­lerin as­te­mi­zol­le kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da1 tab­let ve 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da ½ tab­let­tir.

Histazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki