TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hit­ri­zin FilmTab­let    De­va

Se­ti­ri­zin 2HCl

Ambalaj: 10 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:Al­ler­set Film Tab­let: 10 mgx10tablet (San­ta Far­ma); Cetryn Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (TriPharma); Res­si­tal Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (Bi­ofar­ma); Se­ti­ral Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (Top­rak); Zyrtec Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (UCB).

Hit­ri­zin Oral Dam­la

Se­ti­ri­zin 2HCl

Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Al­ler­set Oral Dam­la: 10mg/mLx20 mL damlalıklı şişe (SantaFarma); Zyrtec Oral Damla: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe (UCB).

Hit­ri­zin Şu­rup

Se­ti­ri­zin 2HCl

Ambalaj: 1 mg/mLx150 mL’lik şişe.

End.:Mev­sim­selaler­jik ri­nit (sa­man nez­le­si), yıl bo­yu sü­ren aler­jik ri­nit (pe­re­ne­alaler­jik ri­nit), akut-kro­nik ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem, fi­zik­sel et­ken­le­rebağ­lı ür­ti­ker (der­mog­ra­fizm), aler­jik kon­junk­ti­vit, ato­pik ek­ze­magi­bi aler­jik der­ma­toz­lar ve prü­rit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­ti­ri­zi­nekar­şı du­yar­lı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ta­şıt ve teh­li­ke­li makine kul­la­nan­lar­daöne­ri­len doz­lar aşıl­ma­ma­lı­dır. Uyu­şuk­luk ya­pa­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­rekted­bir­li olun­ma­lı­dır. Ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nım gü­venir­li­ğika­nıt­lan­ma­mış­tır. Böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da uy­gu­la­na­cakdoz ya­rı­ya in­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Psi­ko­mo­torfonk­si­yon­lar­la il­gi­li ob­jek­tif test­ler­de se­ti­ri­zin­le rasla­nan se­das­yonsık­lı­ğı­nın pla­se­bo­da­ki ka­dar ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Na­dir ola­rakaşı­rı du­yar­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, aji­tas­yon, ağız ku­ru­lu­ğu vegast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar gi­bi ha­fif ve ge­çi­ci yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Alkollebirlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.

Doz Önerisi:Hitrizin Film Tablet: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üs­tün­de­ki (30 kg’den faz­la)ço­cuk­lar­da gün­lük doz 1 tab­let­tir. İs­te­nir­se bu doz iki eşit kıs­ma bö­lü­ne­rek12 sa­at ara­yla ve­ri­le­bi­lir. 2-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra (30kg’den az) gün­de 1 kez ya­rım tab­let ve­ri­lir.  Hitrizin Oral Damla: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üs­tün­de­ki(30 kg’den faz­la) ço­cuk­lar­da gün­lük doz 10 mg’dir (20 dam­la). İs­te­nir­sebu doz iki eşit kıs­ma bö­lü­ne­rek 12 sa­at aray­la ve­ri­le­bi­lir. 2-12 yaşara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra (30 kg’den az) gün­de 1 kez 5 mg (10 dam­la) ola­rakve­ri­lir. Hitrizin Şurup: 2-12 yaş ara­sın­da­ki (30 kg’den az) ço­cuk­la­ra gün­de1 kez 5 mg (1 öl­çek) ola­rak ve­ri­le­bi­lir. Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üs­tün­de­kiço­cuk­lar­da (30 kg’denf az­la) gün­lük doz 10 mg’dir (2 öl­çek). İs­te­nir­sebu doz iki eşit kıs­ma bö­lü­ne­rek 12 sa­at aray­la ve­ri­le­bi­lir. Hit­ri­zin’in bü­tün form­la­rı aç ve­ya tokkar­nına alı­na­bi­lir. Te­da­vi sü­re­si ya­kın­ma­la­ra bağ­lı ola­rak be­lir­le­nir.Sa­man nez­le­sin­de ge­nel­lik­le 3-6 haf­ta kul­la­nıl­ma­sı ye­ter­li ol­mak­ta­dır.

Hitrizin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki