TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Humalog Flakon   Lilly

İnsülin lispro

Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon.

Humalog Kartuş  

İnsülin lispro 100IU/ml

Ambalaj: 300 IU/3 mLx1 kartuş.

Humalog Mix

İnsülin lispro %25, insün lispro protamin %75

Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon .

End.:Normalglu­koz düzeyinin korunması için insüline gerek duyan eriş­kin ve çocukdiabetes mellitus hastalarının tedavisinde endi­kedir. Ayrıca diabetesmellitusun başlangıç stabilizas­yo­nu için de endikedir.

Kontr.E.:Hipoglisemidurumunda veya insü­lin lisproya karşı hipersensitivitesi olan hastalardakontren­di­kedir.

Uyar.:Hasta,yeni bir insüline geçerken kesinlikle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdır.İnsülin lispro hayvan kö­kenli insülinlerle ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. İnsülinlispro doz­larının diğer insülin doz­larından fark­lı olması gerekebilir.Böbrek ya da karaciğer yetmez­liğinde insülin gerek­sinimi azalabilir. Hastalıkya da duygusal bozukluklarda insülin gereksiniminde artış olabilir. Gebeliksırasında insülin tedavisi gören hastada (insüline bağımlı diyabet ya dagestasyonel diyabet) diyabet kontrolü büyük önem taşır. Genellikle, in­sü­lingereksiniminde ilk tri­mes­terde azalma, ikinci ve üçün­cü trimesterlerde artışgözlenir. Diya­betli hastaların gebeliği sırasında glukoz düzeyleri dikkatlicemonitö­rize edilmeli ve genel sağlık durumu yakından izlenmelidir. Emziren anne­lerininsülin do­zunda ve yemek düzeninde değişiklik yapmaları gere­kebilir.

Yan E.:En sıkyaşanan yan etki hipoglisemidir. Hafif-orta hipoglisemi, bulanık görme, soğukterleme, konsantras­yon güç­lüğü, anksiyete, depresyon, baş dönmesi, ser­semlik,açlık hissi, kalp hızında artma, baş ağrısı, irritabilite ya da anormaldavranışlar, sinir­lilik, uyku bozuklukları, ko­nuş­ma bozukluğu, ellerdeayakta, dudakta ya da dilde tit­reme gibi semptomlara yol açabilir. Enjeksiyonbölgesinde lipodistrofi görülebilir.

Etkileş.: Oral antidiyabetik ajanla beraberkullanılmaları halinde insülin lispro dozunu azaltmak ge­rekebilir.Kortikosteroidler, izoniazid, niasin, estrojen, oral kontraseptif ajanlar,fenotiazinler, danazol, b2stimülanları (ritodrin, salbutamol, terbuta­lin) tiroid rep­lasman tedavisindekullanılan ajanlar gibi hiperglisemik aktivite gösteren ilaçlar insülin gerek­si­nimin­deartışa yol açabilir. Oral antidiyabetikler, salisilatlar (ör­ne­ğin aspirin),sülfo­namid türevi antibiyotikler, bazı antidep­resanlar (MAO inhibitörleri) veACE inhibitörleri (kaptopril, enalapril), beta blokerler, oktreotid, alkol gibihipo­gli­semik akti­vi­te göste­ren ajanlar kullanıl­dı­ğında insülin do­zununazal­­tılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Doz, hastanın gereksinimine göre hekim tarafındanbelirlenmelidir. Humalog insülin, subkutan veya enfüzyon pompaları ile birliktekulla­nılabi­lir. Humalog kartuş pre­paratları SC enjeksi­yonla (deri altına)uygulanmalıdır, ancak endikasyon varsa, IM yolla da uygulanabilir. Huma­log enjeksiyonları sırasında bir kandamarına girilmediğinden emin olunmalıdır.

Humalog adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki