TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kalsiyumfolinat Ebewe Ampul/Flakon  Liba

Kalsiyumfolinat

Ambalaj: 30 mg/3 mLx5 ampul:: 100 mg/10 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Calci­um Leucovorin DBL Fla­kon: 100 mg/10 mLx1 fla­kon, 300 mg/30 mLx1 flakon (Orna); Le­u­co­­vo­rin Atafarm Fla­kon: 100 mg/10 mLx1 fla­kon (Ata­farm); Le­u­co­­vo­rin Teva Fla­kon: 100 mg/10 mLx1 fla­kon (Med İlaç).

End.: Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asitantagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir.

Kontr.E.: B12 vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ne­de­niy­le olu­şanper­nis­yöz ane­mi ya da di­ğer me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rin te­da­vi­sin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz me­tot­rek­sat te­da­vi­siy­le bir­lik­te fo­li­nikasit uy­gu­la­ma­sı, an­ti­tü­mör ke­mo­te­ra­pi ko­nu­sun­da de­ne­yim­li uz­manhe­kim­ler­ce ya­pıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­deke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­lar(ür­ti­ker, pru­ri­tus, de­ri­de kı­za­rık­lık­lar vb.) or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Fo­li­nikasit kli­nik tok­si­si­te­yi azalt­mak ya da ko­ru­mak ama­cıy­la fo­lik asitan­ta­go­nist­le­riy­le ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır (me­tot­rek­sa­tınaşı­rı do­zun­dan kuş­ku­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar ha­riç). Fo­lik asi­din yük­sekmik­tar­la­rı fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in ve pri­mi­don gi­bi an­ti­epi­lep­tik­le­rinet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir ve özel­lik­le ço­cuk­lar­da epi­lep­si nö­bet­le­ri­ninsık­lı­ğı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Fo­li­nik asit flo­ro­ura­si­lin tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da budu­rum da­ha da önem ka­za­nır.

Doz Önerisi:Orta-yüksek doz metotreksat tedavisinden sonra kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi: Folinik asitle kurtarma, vücut yüzeyine göre 500 mg/m2dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve vücut yü­ze­yi­ne göre 100-500mg/m2 olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir. Kalsiyumfolinat kullanımının dozaj ve süresi, metotreksat teda­visinin dozaj veuygulama yoluna ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına bağlıdır.Genellikle ilk kalsiyum folinat dozu (6-12 mg/m2), metotreksatenfüzyo­nunun başlamasından 2-4 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde)veri­lir. Aynı doz, 72 saat boyunca her 3-6 saatte bir tekrarlanır. Birkaçparenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir. Konvansiyonel meto­treksatserum seviyelerinde, kalsiyumfolinat kurtarması, 72 saat içinde her 6 satte bir15 mg'dir (ortalama vücut yüzeyi 1.5 m2). Eğer metotreksat serumseviyeleri daha yüksekse, kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 5-7 günuzatılmalıdır. Metotreksat serum seviyeleri maksimum düzeyde ise,kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 7 gün boyunca (30mg, 90 mg, 150 mg veya 300mg) 3 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Metotreksat serum düzeyi düşersekalsiyumfolinat dozajı da düşürülebilir veya her 6 saatte bir oral uygulamayageçilebilir. Ampuller ışıktan korunarak 2-8°C'de muhafaza edilmelidir.

KalsiyumfolinatEbewe adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki