TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Kar­ba­lex Re­tardTab­let   Li­ba

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 300 mgx50 tab­let : 600 mgx50 tablet.

End.:Epilepsijeneralize tonik-klonik ve parsiyel konvülsiyonların tedavi­sinde uygulanır(grand mal, fokal konvülsiyonlar, temporal lob epilepsiler gibi). Ayrıcatrigeminal nevraljilerde, bu hastalığın parok­sismal ağrı ataklarınıntedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Karbamazepine karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinen olgularda kontrendikedir. Atriyoventriküler iletimi depreseedebildiğinden, bu tür bir iletim sorunu olan olgularda uygulanması pacemakertakılmadığı sürece kontrendikedir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karba­ma­zepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi ha­lindekarbama­ze­pin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede kara­ciğer bozukluğuveya aktif karaciğer has­talığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebe­lerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gere­kir. Özellikle gebeliğinilk 3 ayı içe­risinde ya­rar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepinkullanan anneler bebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyo­nu gibi) bakı­mından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler.Karbama­ze­pinin neden oldu­ğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon ye­te­neğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatliolmalıdır.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer en­zim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlardaletarji, kusma, baş ağ­rı­sı, mental konfüzyon, nö­rolojik anormalliklerlebirlikte görülen su entoksi­kas­yo­nu­na yol açan hiponatremi ve düşük plazmaosmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksi­fen, viloksazin, flu­oksetin, fluvoksamin, si­me­tidin,asetazolamid, danazol, desipramin, ni­kotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josa­misin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon, progabid ve­yateofilin, meto­süksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klona­zepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir. MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 15 gün öncekesilmelidir.Bu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki