TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Klin­dan Am­pul IM/IVBi­lim

Klin­da­mi­sin fos­fat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 am­pul ::600 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4mLx1 ampul (İ.E.Ulagay); Kli­nok­sinAm­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 am­pul (De­va); Meneklin Am­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4mLx1 ampul (Tüm-Ekip).

Klin­dan Kap­sül    

Klin­da­mi­sin HCI

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Cle­o­cinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı); ClinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (İ.E.Ulagay); Kli­nok­sinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (De­va).

End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst so­lu­num yolu enfeksiyonları ve kızıl; bronşit,pnömoni, am­piyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yolu enfeksiyonları;akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları, eri­zipel veparonişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteo­miyelit veseptik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endo­met­rit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tu­bo-ovari­yel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfek­si­yonlar; peritonit veabdominal abse dahil int­ra­abdominal enfeksi­yonlar; septisemi ve endo­kardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde en­dikedir.

Kontr.E.:Klin­da­mi­sinya da lin­ko­mi­si­ne du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Böbrekhastalığı olanlarda klinda­misin dozunun ayar­lanması gerekli de­ğildir. Ortave ağır karaciğer has­talığı olanlarda, klindami­sinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadi­renoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, kara­ciğer has­ta­­lı­ğında do­zunazaltılmasının gerekme­di­ği kabul edil­mek­tedir. Gebelik döneminde kullanımı­nıngüvenirliği henüz gösteril­me­­miştir. Klinda­mi­sin an­ne sü­tü­negeçmektedir.    

Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiş­tir.

Etkileş.:Klin­da­mi­sinile erit­ro­mi­sin bir ara­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Klin­da­mi­sin nö­ro­müs­kü­lerblok ya­pı­cı et­ki­ye sa­hip ol­du­ğun­dan di­ğer nö­ro­müs­kü­ler blok ya­pı­cıilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la, bu tip ilaç­la­rı alan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Klindan Ampul: E­riş­kin­ler­de çe­şit­li en­fek­si­yon­lar­da 2, 3 ya da 4 e­şit do­zabö­lün­müş o­la­rak IM/IV yol­dan gün­de 600-1200 mg. Cid­di en­fek­si­yon­lar­da2, 3 ya da 4 e­şit do­za bö­lün­müş o­la­rak IM/IV yol­dan gün­de 1200-2700 mg.2 yaş ve ü­ze­riço­cuk­lar­da (ko­ru­yu­cuo­la­rak ben­zil al­kol i­çer­di­ğin­den 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır)doz, çe­şit­li en­fek­si­yon­lar­da 3-4 e­şit do­za bö­lün­müş o­la­rak IM/IVyol­dan gün­de kg ba­şı­na 15-25 mg’dir. Cid­di en­fek­si­yon­lar­da 3-4 e­şitdo­za bö­lün­müş o­la­rak gün­de kg ba­şı­na 25-40 mg uy­gu­la­nır. KlindanKapsül: E­riş­kin­ler­de doz, cid­di en­fek­si­yon­lar­da 6sa­at­te bir 150-300 mg, da­ha cid­di en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at­te bir300-450 mg’dir. Ço­cuk­lar­da doz, cid­di en­fek­si­yon­lar­da gün­de kg ba­şı­na 8-16mg, da­ha cid­di en­fek­si­yon­lar­da gün­de kg ba­şı­na 16-20 mg’dir. Top­lamdoz 3 ve­ya 4 e­şit do­za bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir. Ö­zo­fa­gus tah­ri­şi­niön­le­mek i­çin bol su i­le a­lın­ma­lı­dır. b-he­mo­li­tikstrep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi­ye en az 10 gün sü­rey­le de­vame­dil­me­li­dir.

Klindan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki