TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kli­nok­sin Am­pul IM/IV     De­va

Klin­da­mi­sin 2-fos­fat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 am­pul:: 600 mg/4 mLx1 am­pul.

Eşdeğeri:Cle­o­cin Fos­fat Am­pul: 300 mg/2mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); Clin Am­pul: 300 mg/2mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (İ.E.Ulagay); Klin­dan Am­pul: 300 mg/2mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Bi­lim); Meneklin Am­pul: 300 mg/2mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Tüm-Ekip).

Kli­nok­sin Kap­sül

Klin­da­mi­sin HCI mo­no­hid­rat

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Cle­o­cinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı); ClinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (İ.E.Ulagay); Klin­danKap­sül: 150 mgx16 kapsül (Bi­lim).

End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst so­lu­num yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, am­piyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yolu enfeksi­yonları;akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları, eri­zipel veparonişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteo­miyelit veseptik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endo­met­rit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tu­bo-ovari­yel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfek­si­yonlar; peritonit veabdominal abse dahil int­ra­abdominal enfeksi­yonlar; septisemi ve endo­kardit;periodontal apse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde en­dikedir.

Kontr.E.:Klin­da­mi­sinya da lin­ko­mi­si­ne du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Böbrek hastalığıolanlarda klinda­misin dozunun ayar­lanması gerekli de­ğildir. Orta ve ağırkaraciğer has­talığı olanlarda, klindami­sinin yarılanma süresi uzamaklabirlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadi­renoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, kara­ciğer has­ta­­lı­ğında do­zunazaltılmasının gerekme­di­ği kabul edil­mek­tedir. Gebelik döneminde kullanımı­nıngüvenilirliği henüz gösteril­me­­miştir. Klinda­mi­sin an­ne sü­tü­negeçmektedir.   

Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiş­tir.

Etkileş.:Klin­da­mi­sinile erit­ro­mi­sin bir ara­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Klin­da­mi­sin nö­ro­müs­kü­lerblok ya­pı­cı et­ki­ye sa­hip ol­du­ğun­dan di­ğer nö­ro­müs­kü­ler blok ya­pı­cıilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la, bu tip ilaç­la­rı alan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Klinoksin Ampul: E­riş­kin­le­re IV ve­ya IM o­la­rak a­e­rob, Gram-po­zi­tifkok­la­rın ve çok du­yar­lı a­na­e­rob­la­rın ne­den ol­du­ğu a­ğır en­fek­si­yon­lar­dagün­lük doz 600-12000 mg’dir. Bu doz 2 ve­ya 3 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek e­şita­ra­lar­la uy­gu­la­nır. Da­ha a­ğır en­fek­si­yon­lar­da gün­lük doz 1200-2700mg’dir. Bu doz 2-3e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek e­şit a­ra­lık­lar­la uy­gu­la­nır. Çok a­ğır en­fek­si­yon­lar­dadoz ar­tı­rı­la­bi­lir. E­riş­kin­le­re IV o­la­rak gün­de 4800 mg’ye ka­dar ve­ri­le­bil­mek­te­dir.Bir ke­re­de ve­ri­len IM doz 600 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. 2 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­raIV ve­ya IM o­la­rak a­ğır en­fek­si­yon­lar­da vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın herkg’si i­çin gün­de 15-25 mg o­la­rak ve­ri­lir. Da­ha a­ğır en­fek­si­yon­lar­davü­cut a­ğır­lı­ğı­nın her kg’si i­çin gün­de 25-40 mg o­la­rak ve­ri­lir. Budozlar 3 ve­ya 4 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek e­şit a­ra­lar­la uy­gu­la­nır. KlinoksinKapsül: E­riş­kin­le­re a­ğır en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at­tebir 150-300 mg, da­ha a­ğır en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at­te bir 300-450 mg o­la­rakve­ri­lir. Ço­cuk­la­ra a­ğır en­fek­si­yon­lar­da kg ba­şı­na 8-16 mg o­la­rakhe­sap­la­nan gün­lük doz, 3 ve­ya 4 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek e­şit a­ra­lar­lave­ri­lir. Da­ha a­ğır en­fek­si­yon­lar­da kg ba­şı­na 16-20 mg o­la­rak he­sap­la­nangün­lük doz 3 ve­ya 4 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek e­şit a­ra­lar­la ve­ri­lir. b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın ne­denol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da te­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir.

Klinoksin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki