TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kli­paks Dra­jeİ.E. Ula­gay

Klor­di­a­ze­po­ksit 5mg, kli­di­nyum bro­mür 2.5 mg

Ambalaj:40 ve 100 dra­je.

Eşdeğeri: LibraxDraje: 40 ve 100 draje (Onko).

End.:Mi­de vedu­ode­num ül­ser­le­ri, ir­ri­tabl ko­lon, spas­tik ko­lon, mu­kus­lu ko­lit,akut en­te­ro­ko­lit, akut gast­rit, kro­nik gast­rit, gast­ro-du­ode­ni­tis,gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem hi­per­mo­ti­li­te­si, hi­per­sek­res­yo­nu, bi­li­yerdis­ki­ne­zi, üre­ter spaz­mı ve dis­ki­ne­zi­si, me­sa­ne te­nez­mi ve ir­ri­tablme­sa­ne send­ro­mun­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Du­yar­lıki­şi­ler­de, glo­kom­da, be­nign pros­tat hi­pert­ro­fi­sin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­la­rın te­da­vi sı­ra­sın­daal­kol­lü iç­ki kul­la­nı­mın­dan ka­çın­ma­la­rı ge­re­kir. Kul­la­nı­lış tar­zı­na,alı­nan mik­ta­ra ve has­ta­nın du­yar­lığı­na gö­re, re­ak­si­yon ka­pa­si­te­siüze­ri­ne et­ki­li ola­bi­le­ceğin­den, araç kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ge­nel­deila­cın ani ola­rak ke­sil­me­sin­den ka­çı­nıl­ma­lı ve ka­de­me­li ola­rakazal­tıl­ma­lı­dır. Mi­nör tran­ki­li­zan ilaç­la­rın ge­be­liğin ilk tri­mes­te­rin­dekul­la­nı­mın­dan, kon­je­ni­tal mal­for­mas­yon ris­ki­ni ar­tı­ra­cağı dü­şü­nü­le­rekka­çı­nıl­ma­lı­dır. Lak­tas­yon in­hi­bis­yo­nu ya­pa­bi­lir.

Yan E.:Ağız ku­ru­luğu,ka­bız­lık ve id­rar tu­tuk­lu­luğu ya­pa­bi­lir. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­daözel­lik­le yaş­lı­lar­da uy­ku ha­li ve kas­lar­da gev­şe­me ya­pa­bi­lir. Ay­rı­cama­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler, ka­şın­tı gi­bi cilt re­ak­si­yon­la­rı veako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Diğer psi­kot­ropilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Nö­ro­mus­kü­ler kas gev­şe­ti­ci­ler(kü­ra­ri­zan ilaç­lar, mi­yo­re­lak­san­lar), SSS dep­re­san­la­rı (özel­lik­lenö­ro­lep­tik­ler) ile bir­lik­te kul­la­nı­mı et­ki ve yan et­ki­le­rin şid­det­len­me­si­neyol aça­bi­lir. Çok na­dir ol­mak­la bir­lik­te, oral an­ti­ko­agü­lan kul­la­nanhas­ta­lar­da pıh­tı­laş­ma üze­ri­ne deği­şik et­ki­ler ya­pa­bil­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 3-4 kez 1-2 dra­je­dir.Yaş­lı ve bit­kin has­ta­lar­da te­da­vi­ye gün­de 1-2 dra­je ile baş­lan­ma­lı­dır.

Klipaks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki