TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Klor­hex Gar­ga­ra   Drog­san

Klor­hek­si­din glu­ko­nat‰2

Ambalaj: 200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:OroheksGargara: %0.2x200 mL (TriPharma); SuperheksGargara: %0.2x200 mL (Eczacıbaşı).

Klor­hex Oral Sprey

Klor­hek­si­din glu­ko­nat‰2

Ambalaj: 30mL’lik oral aplikatörlü camşişe.

Eşdeğeri:OroheksOral Sprey: %0.2x30mL (TriPharma); SuperheksOral Sprey: %0.2x30mL (Eczacıbaşı).

End.: Dental plak­ların oluşmasını önlemede profilaktik olarak;diş he­kimliği işlemlerinde ve ayrıca her türlü operasyon öncesi ağızdaantiseptik ortam yaratmak amacıyla kullanılır.

Kontr.E.: Klor­hek­si­di­ne kar­şı du­yar­lıkgös­te­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalı; 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanıl­ma­lı­dır.Yalnızca ağız içinde kullanı­l­ır, gözler ve kulaklar ile te­masettirilmesinden kaçınılmalıdır.

Yan E.: Klorheksidin ağız içinde, dil ve dişüzerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Ender de olsa, bazı hastalarda klorheksidinile tedavi sırasında tat almada değişiklikler oluşabilir.

Doz Önerisi:Klorhex Gargara: Gün­de iki kez, diş­le­ri fır­ça­la­dık­tan son­ra 30 sa­ni­ye-1da­ki­ka sü­rey­le 10-15 mL (1 ye­mek ka­şı­ğı) ka­dar ağı­za alı­na­rak ağızçal­ka­la­nır. Kul­la­nıl­dık­tan son­ra ya­rım sa­at sü­re­sin­ce ağız su ileçal­ka­lan­ma­ma­lı­dır. Pro­tez­le­rin te­miz­li­ği için, pro­tez­ler gün­deiki kez 1-2 da­ki­ka Klor­hex Gar­ga­ra için­de bı­ra­kı­lır. Klorhex Oral Sprey: Sabah ve akşam bir defada 5-6 kezpüskürtmek suretiyle kullanılır. Kullanıldıktan sonra 30 dakika boyunca bir şeyyiyip içilmemesi önerilir. Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalıdır.

Klor­hex So­lüs­yon

Klor­he­ksi­di­n glu­ko­nat%4

Ambalaj: 1000 ve 5000 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: KlorheksolScrub Solüsyon: 1000 mL (Merkez Lab.).

End.:Ame­li­yatön­ce­si cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nu, sağ­lık per­so­ne­li­nin el an­ti­sep­si­sive ame­li­ya­ta alı­nan has­ta­la­rın ame­li­yat ön­ce­si ve son­ra­sın­da ciltte­miz­li­ği için kul­la­nı­lan bir an­ti­mik­ro­bik­tir.

Kontr.E.:Klor­hek­si­di­neaşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ku­lak ve bu­run mu­ko­za­la­rı­na,be­yin zar­la­rı­na te­mas et­ti­ril­me­me­li­dir. Ka­fa ve­ya omur­ga­nın ya­ra­lan­ma­la­rın­dave­ya per­fo­re ku­lak za­rı bu­lu­nan has­ta­lar­da ame­li­yat ön­ce­si kul­la­nı­mıte­mas ris­ki göz önü­ne alı­na­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gö­ze değ­di­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Çok en­derola­rak de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: El­ler suy­la ıs­la­tıl­dık­tan son­ra 1 mL’lik so­lüs­yon­la1 da­ki­ka yı­ka­nır. Ope­ras­yon ön­ce­si el de­zen­fek­si­yo­nun­da bu iş­lemiki kez tek­rar­la­nır. Da­ha son­ra bol suy­la du­ru­la­nır.

Klorhex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki