TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Klovi­reks-L Fla­kon IV     M. Nev­zat

Asik­lo­vir

Ambalaj: 250 mgx1 flakon.

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi vepro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex (mu­ko­ku­ta­nöz)en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olanya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­da bu­lu­nanço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri,bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar,som­no­lans, baş ağ­rı­sı ve hal­siz­lik görü­lebilir.

Etkileş.:Pro­be­ni­sid,sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rin or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­niar­tı­rır.

Doz Önerisi: Ba­ğı­şık­lık me­ka­niz­ma­sı za­yıf­la­mış has­ta­lar­dagö­rü­len mu­ko­zal ve ku­ta­ne­al Her­pes simp­leks (HSV I ve HSV II) en­fek­si­yon­la­rın­da 8 sa­at aray­laeriş­kin­ler­de 5-10 mg/kg doz­da 7-10 gün sü­rey­le; 12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da250 mg/m2 doz­da 7 gün sü­rey­le. Cid­di sey­re­den her­pes ge­ni­ta­li­sinbaş­lan­gıç dev­re­sin­de 8 sa­at aray­la eriş­kin­ler­de 5 mg/kg doz­da 5 günsü­rey­le; 12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da 250 mg/m2 doz­da 5 günsü­rey­le. Her­pes simp­leks en­se­fa­li­tin­de 8 sa­at aray­la eriş­kin­ler­de ve ço­cuk­lar­da10 mg/kg doz­da 10 gün sü­rey­le. Ba­ğı­şık­lık me­ka­niz­ma­sı za­yıf­la­mışhas­ta­lar­da gö­rü­len Va­ri­cel­la Zos­ter en­fek­si­yo­nun­da 8 sa­at aray­la 10 mg/kg doz­da 7gün sü­rey­le. Ye­ni­do­ğan­lar­da­ki dis­se­mi­ne HSV te­da­vi­sin­de 8 sa­ataray­la 10 mg/kg doz­da 10-14 gün sü­rey­le.

Klovireks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki